Denarius 8

Obsah

 • Marek Budaj - Radoslav Čambal: Zaujímavá syrakúzska minca z Bratislavy.Jaroviec
 • Marián Soják: Keltská drachma to skupiny Athena Alkidemos z Jánoviec-Machaloviec
 • Christoph Röttger: Der Fund von Bratislava aus dem Jahr 1776
 • Boris Stoklas: Nové nálezy rímskych mincí z katastra mestskej časti Bratislava-Jarovce
 • Igor Bazovský - Marek Budaj: Rímske mince z germánskeho sídliska v Železovciach (okr. Levice)
 • Jan Videman - David Vích: Nález dvou mincí denárového období od Jevíčka na Malé Hané
 • Pavel Gregor: Uherské napodobeniny vídeňských feniků
 • Dušan Kúšik - Marek Budaj: Numizmatický doklad baníctva v Pukanci v 14. storočí. História baníctva a archívne údaje o rudných žilách
 • Zbyšek Šustek - Michaela Kritikos: Defektný pražský groš Václava IV. na trojvrstevnom kotúčiku so zvyškami obrazu iného groša
 • Gyöngyössy Márton: Uhorské dukáty z kláštora Sant Pere De Rodes. Numizmatický dodatok k vzťahom medzi stredovekým Uhorským kráľovstvom a Katalánskom
 • Martin Furman - Ján Hunka: Benátsky theriak zo Strážova pri Žiline
 • Dariusz F. Jasek: rare Netherlands gold ducats from Košice gold treasure
 • Michal Kováčik: Srbské falzum benátskeho zecchina
 • Juraj Chrastina: Dvadsaťgrajciare cisára Františka
 • Tomáš Malečka: Medailér a sochár William Schiffer
Denarius 8
Cena bez DPH: 5,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 5,00 €