Secesia

Obsah

 • Mgr. Ján Papco - Slovo na úvod
 • Mgr. Katarína Malečková – Secesia – vznik a vývoj umenia na prelome 19. a 20. storočia
 • PhDr. Hana Kližanová – Dáma v zelenom. Reprezentatívny portrét zo zbierok Slovenského národného múzea - Historického múzea
 • PhDr. Mária Magdaléna Zubercová – Secesia a odevná kultúra na Slovensku
 • PhDr. Andrea Milanová – Secesia v šperku a bižutérii zo zbierok Slovenského národného múzea-Historického múzea
 • Mgr. Marta Janovíčková – Nábytok a secesia
 • Mgr. Andrea Jamrichová – Nábytok vytvorený podľa návrhu Dušana Sama Jurkoviča v zbierkach Slovenského národného múzea - Múzea Červený Kameň
 • Mgr. Renáta Kollárová – secesia a stolové petrolejové lampy. Petrolejky zo zaniknutej sklárne v Zay-Uhrovci
 • Mgr. Zuzana Francová – Secesné sklo v zbierkach Múzea mesta Bratislavy
 • Mgr. Eva Hrušková – Secesná fajansa, kamenina a porcelán v zbierkach Východoslovenského múzea
 • Mgr. Vlasta Babčanová – Nitrianska maľovňa porcelánu a secesia
 • Mgr. Anton Fiala – Vplyvy secesie na kachliarske remeslo v Bratislave
 • Mgr. Marcel Pecník – Secesné spracovanie peňazí v našich dejinách
 • PhDr. Dita Nociarová – Ohlasy secesie v malom meste. Na príklade vybraných zbierkových predmetov z fondu Novohradského múzea a galérie v Lučenci
 • Mgr. Mária Čelková – Zbierky z obdobia historizmu a secesie v majetku Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici
 • PhDr. Vladimír Krupa, PhDr. Marián Klčo – Secesia v Piešťanoch
 • Mgr. Silvia Lörinčíková – Mauzóleum grófa Dionýza Andrássyho a jeho manželky Františky
 • Mgr. Miloslava Michalcová, Ing. Arch. Zuzana Babjaková – Vplyv budapeštianskej secesie na vývoj architektúry na území severného Slovenska
 • Mgr. Adriana Récka, PhD. – K problematike secesnej sakrálnej architektúry na Slovensku. Kostol Svätého Ladislava a farská budova v Hurbanove od architekta Istvána Medgyaszaya – nové poznatky o okolnostiach vzniku secesných objektov
 • Mgr. Monika Škvarnová – Secesia v sakrálnej tvorbe Jozefa Hanulu
 • Mgr. Andrea Moravčíková – Lučenecká secesia a jej podoby
 • Mária Zajíčková – Secesia v mestskom prostredí Skalice
Secesia
Cena bez DPH: 2,66 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 2,66 €