Acta Musaei Scepusiensis 2014 - 2017

Acta Musaei Scepusiensis 2014 – 2017 vychádza po štyroch rokoch a prináša najzaujímavejšie výsledky vedeckých výskumov, rôznych odborných a kultúrnych aktivít nielen pracovníkov nášho múzea, ale aj ľudí, ktorých oslovujeme, aby sa s nami podelili so svojimi bádaniami. V predkladanej (štvor)ročenke, v poradí siedmej, ponúkame štúdie z oblasti archeológie, histórie a dejín umenia. Veľká časť je venovaná jezuitskej reholi a jej pôsobeniu na Spiši v 17. storočí, no zaujímavé a nové poznatky prináša napríklad štúdia o hudbe, ktorá znela v Levoči v ranom novoveku, prvá rozsiahlejšia štúdia mapujúca tvorbu menej známeho maliara Júliusa Adama, alebo štúdia hodnotiaca reštaurátorskú tvorbu bratov Kotrbovcov v Levoči a Košiciach. Napriek tematickej rôznorodosti príspevkov, väčšina sa dotýka Spiša a mesta Levoče. ISBN: 978-80-8060-468-4

Obsah

 • Štúdie a odborné články:
 • STEJSKAL, Martin: Archeologický výskum v severozápadnej časti akropoly Spišského hradu
 • PETÖCZOVÁ-MATÚŠOVÁ, Janka: Hudba, ktorá znela v Levoči. Príspevok k výskumu dejín hudby na Spiši v ranom novoveku
 • VARŠO, Miroslav: Študenti jezuitského gymnázia účinkujúci v školských drámach
 • VARŠO, Miroslav: Tri divadelné hry v jezuitskej škole: Sapienta Salomonis quesita et possessa, Magnes Amoris Divini, Talasio
 • OLEJNÍK, Vladimír - NOVOTNÁ, Mária: Barokové zázraky. Niektoré z nevysvetliteľných udalostí, ktoré sa odohrali v 17. storočí na Spiši
 • BIZOŇOVÁ, Monika: Pôsobenie rekatolizačných reholí na Spiši v 17. a 18. storočí
 • FEKIAČOVÁ, Monika: Pramenná hodnota cirkevných matrík
 • HERUCOVÁ, Marta: Maliar Július Adam (1862-1942) a predlohy jeho diel
 • HERUCOVÁ, Marta: Orfeus a Eurydika na reliéfe dekoračných stĺpov
 • KRUNTORÁD, Matěj: Bratři Kottrbové a restaurování hlavních oltářů v Levoči a v Košicích. Příspěvek k dějinám restaurování v Československu
 • Súhradnice 2016:
 • PLAČEK, Miroslav: K nedávnym proměnám dvou hradních zřícenin středního Podyjí
 • Fontes:
 • HERUCOVÁ, Marta: Litograf Giuseppe Lancedelli a trhy v Sibiu očami maliara Franza Adama Neuhausera
 • Varia:
 • LACIŇÁKOVÁ, Lucia: Prírastky knižnice SNM-Spišského múzea v Levoči za rok 2014
 • LACIŇÁKOVÁ, Lucia: Prírastky SNM-Spišského múzea v Levoči za rok 2015
 • LACIŇÁKOVÁ, Lucia: Prírastky SNM-Spišského múzea v Levoči za rok 2016
 • LACIŇÁKOVÁ, Lucia: Prírastky SNM-Spišského múzea v Levoči za rok 2017
Acta Musaei Scepusiensis 2014 - 2017
Cena bez DPH: 10,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 10,00 €