Atribucionizmus. Prepísaná história obrazov

Autor: Mgr. Ján Papco

V publikácii sa autor zaoberá problematikou atribúcie a atribucionizmu v oblasti výtvarného umenia, špeciálne obrazov z domácich i zahraničných zbierok. V stručnej teoretickej časti rozlišuje úlohu atribucionistov a znalcov v procese signifikácie a identifikácie artefaktov. V závere poukazuje na východiská, možnosti a tiež hranice automatizácie znalectva prostredníctvom digitalizácie a tvorby hypertextových databáz. V konkrétnych prípadoch atribúcie jednotlivých diel i celých súborov dosiaľ neurčených obrazov sa snaží rozlíšiť ich signifikantné markanty, ktoré následne porovnáva s prácami známych i neznámych autorov zastúpených v múzeách, cirkevnom i súkromnom majetku. V tejto oblasti umeleckohistorickej činnosti nabáda k opatrnosti, no nebráni sa ani odvážnym záverom, zvlášť pri autorsky dlhodobo sporných kreáciách. Atribúcie a atribucionizmus nechápe ako raz a navždy daný stav, lež ako permanentný proces podmienený aktuálnymi poznatkami, profesionálnymi dispozíciami i osobnostnými predpokladmi atribucionistov. ISBN 978-80-8060-411-0

Atribucionizmus. Prepísaná história obrazov
Cena bez DPH: 39,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 39,00 €