Múzeum 2/2019

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah

  • Hlavná téma:
  • PETRUŽELKOVÁ, Alena: Možnosti a meze sprostředkování leterárního dědictví
  • HUPKO, Daniel: Múzeum mesta Bratislavy a jeho literárne zbierky. Genéza, minulosť a súčasnosť
  • HRDLOVIČOVÁ, Sylvia: Pamätné izby a expozície Ľudovíta Štúra od roku 1956
  • KORYTÁROVÁ LOFAJOVÁ, Dáša: Od Hviezdoslava k Oravskému múzeu
  • GÚGĽAVOVÁ, Stanislava - ŠKODOVÁ, Michaela: Písomná pozostalosť Boženy Slančíkovej Timravy v Novohradskom múzeu a galérii
  • BRÁZDOVÁ, Adriana: Pozostalosť Čajakovcov v zbierkach SNM - Literárneho múzea
  • DANEKOVÁ, Adriana: Dokumentácia života a diela Eleny Lackovej v SNM-Múzeu kultúry Rómov na Slovensku
  • PALKOVIČOVÁ, Anna: Rodinná kniha J. M. Hurbana v expozícii pamätnej izby v Hlbokom
  • ŠEVČÍKOVÁ, Eva - ŠTEFANČÍKOVÁ, Zuzana: Literárne múzeá na Slovensku - prehľad expozícií
Múzeum 2/2019
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €