Múzeum 3/2019

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah

  • Hlavná téma:
  • HOLMAN, Pavel: Dokumentace prumyslu v muzeích - teorie a praxe
  • SCHMIDT, Maroš: MADE IN ČSSR. MADE IN MUSEUM. Ako zbierať československý povojnový produktový dizajn?
  • GÉCZYOVÁ, Iveta: Produkty nábytkárskeho priemyslu vo fonde Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi
  • BUNGEROVÁ, Vladimíra: Poznámky k výskumu histórie sklárne v Lednických Rovniach
  • DUCHoŇOVÁ, Lucia: Závod na spracovanie kovo v Trnave
  • LAINCZ, Eduard - MIKULÍK, Dalibor: Skrutky, ktoré poznal celý svet. Skrutkáreň v Starej Ľubovni
  • HARVAN, Daniel: Téma dejín textilnej výroby v Banskej Štiavnici sa vracia do múzea
Múzeum 3/2019
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €