... o jednom obraze v múzeu

Autor: Mgr. Ján Papco

V zbierkach Slovenského národného múzea - Múzea Bojnice sídliaceho v národnej kultúrnej pamiatke Bojnickom zámku sa nachádza zaujímavý obraz s pastorálnym námetom. Dlhé roky bol považovaný za dielo popredného predstaviteľa bolonského akademizmu Francesca Albaniho (1578 – 1660). V súčasnosti je obraz identifikovaný ako kreácia o dve generácie mladšieho bolonského maliara Marcantonia Franceschiniho (1648 – 1729). Nejde však o jeho vlastný výtvor, ale o prácu najmenej dvoch umelcových dielenských pomocníkov a nasledovníkov. Kedy, pre koho a za akých okolností obraz vznikol, je otázne. Vie sa iba, že pochádza z kaštieľa Stummerovcov v Bystričanoch – Chalmovej, kam sa mohol dostať zo zbierok Josefa Wintera (1815 – 1862) z Viedne. ISBN 978-80-8060-319-9

... o jednom obraze v múzeu
Cena bez DPH: 17,30 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 17,30 €