Zborník História 54-55

Dvojčíslo zborníka vzniklo pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa a v rámci výstavy Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava, spoločného výstavného projektu Slovenského národného múzea a Národního muzea v Prahe.

Obsah

 • Štúdie:
 • MACHAJDÍKOVÁ, Elena: Slovenské národné múzeum v období prvej Československej republiky
 • FURMANIK, Martin: Zrušenie historických žúp a degradácia miest na obce na prelome rokov 1922 a 1923 na Slovensku so zreteľom na Spišskú župu
 • DANEKOVÁ, Adriana: Rómovia v prvej Československej republike
 • NOVÝ, Petr: Československé sklářství mezi lety 1918 - 1938
 • HRDINA, Miroslav: Národný štýl v tvorbe Jura Tvarožka
 • JANKOVIČOVÁ, Sabina: Sochárstvo a dizajn v architektúre na Slovensku 1945 - 1989
 • MIŠOVIC, Karol: Divadelná vzájomnosť počas prvej Československej republiky (Zájazdy činohry SND v Prahe s prihliadnutím na reflexiu herectva Oľgy Borodáčovej Országhovej)
 • ANTONIČ, Milan: Bratislavské pondelky - československý televízny fenomén (zopár spomienok a poznatkov emeritného archivára Slovenskej televízie)
 • Ochrana a správa zbierok:
 • HÍREŠ, Ondrej - HÍREŠ, Michal: Prevencia výskytu a eliminácia mikrobiologickej kontaminácie tradičnými metódami sterilizácie a dezinfekcie pri ochrane objektov kultúrneho dedičstva
 • HANUS, Jozef - VIZÁROVÁ, Katarína - LALÍKOVÁ, Nina - JABLONSKÝ, Michal - ČÍŽOVÁ, Katarína - HANUS, Michal: Nové možnosti v oblasti eliminácie mikrobiologickej kontaminácie pri ochrane predmetov kultúrnej hodnoty
 • TIŇO, Radko - VIZÁROVÁ, Katarína - REHÁKOVÁ, Milena: Čistenie a sterilizácia nízkoteplotnou atmosférickou plazmou v procesoch konzervovania prírodných organických materiálov
 • Eseje:
 • PÖSS, Ondrej: Politické strany karpatských Nemcov
 • Správy:
 • FULKOVÁ, Mária: Aš po Už/horod
Zborník História 54-55
Cena bez DPH: 8,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 8,00 €