Pamiatky a múzeá 2/2017

Obsah

 • Juraj Žáry: Hlavný oltár od Majstra Pavla v Spišskej Sobote
 • Zuzana Krempaská – Miroslav Števík: Galéria predstaviteľov Provincie XVI spišských miest
 • Martin Konečný: Lovecký zámoček grófa Forgáča
 • Adriana Priatková: Zdravotnícke budovy v Košiciach v prvej polovici 20. storočia
 • Mária Ďurianová: Coburgovci zo Svätého Antona a Brazília
 • Zuzana Francová: Ján Batka (1845 – 1917)
 • Juraj Červenka – Veronika Szeghy-Gayer: Vojnový letec Albert Bujanovič a jeho mauzóleum v Uzovciach
 • Éva Szakálos: Nástenné maľby zo 14. storočia v kostole v Plešivci
 • Ladislav Vincze – Henrieta Žažová: Románsky kostol v Leviciach-Kalinčiakove
 • Frederik Federmayer: Mramorová sála Kláštora sv. Floriána a jeho prepošt
 • Juraj Zajonc: Tylová paličkovaná čipka Myjavskej pahorkatiny v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska
Pamiatky a múzeá 2/2017
Cena bez DPH: 3,29 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,29 €