Contact

 Seat

SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Istrijská 68
841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves 

telephone: +421 2 204 931 01; +421 2 204 931 02; +421 915 807 494
e-mail: mkchs@snm.sk 

Mgr. Andrej Solár 
Director 
e-mail: andrej.solar@snm.sk
telephone: +421 2 204 93 102
mobile phone: +421 915 807 494 

Mgr. Beáta Zámečníková 
Curator 
currently on maternity leave
e-mail: beata.zamecnikova@snm.sk
telephone: +421 2 204 93 103 

Mgr. Mária Garanová Krištáková  
Curator 
e-mail: maria.kristakova@snm.sk 
telephone: +421 2 204 93 103

Mgr. Gabriela Hederová 
Cultural Promotion Manager 
e-mail: gabriela.hederova@snm.sk 
telephone: +421 2 204 93 101 

PhDr. Marta Žilová 
Library Management 
e-mail: marta.zilova@snm.sk