Námestníci GR SNM

Mgr. Martina Kacvinská
zástupkyňa štatutára SNM,
námestníčka GR SNM pre Úsek projektového riadenia a investičnej obnovy 

sídlo: Vajanského nábrežie 2
P. O. BOX 13
810 06 Bratislava
e-mail: martina.kacvinska@snm.sk
telefón: +421 917 137 154 

Ing. Tomáš Bodó
námestník GR SNM pre Úsek ekonomiky 

sídlo: Vajanského nábrežie 2
P. O. BOX 13
810 06 Bratislava
e-mail: tomas.bodo@snm.sk 
telefón: +421 2 204 69 167
mobil: +421 905 875 840 

PhDr. Jozef Bednár, PhD.
námestník GR SNM pre Úsek komunikácie 

sídlo: Vajanského nábrežie 2
P. O. BOX 13
810 06 Bratislava
e-mail: jozefbednar@snm.sk 
mobil: +421 915 716 910