______________

Expozícia "Kabinetná zbierka evanjelického lýcea v Bratislave" je dočasne zrušená.

Pripravuje sa čoskoro jej reinštalácia.

Pre zjednodušenie prístupu k našemu Zborníku SNM Archeológia - Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia sme pre vás vytvorili webovú stránku archeologickemuzeum.sk 

          

Mediálny partner SNM – Archeologického múzea