Hradisko v Jánovciach-Machalovciach: výrobno-obchodné centrum na Spiši

9. 11. 2022

Hradisko v Jánovciach-Machalovciach: výrobno-obchodné centrum na Spiši

Prednáška odborníkov z Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, z Archeológie Spiš, s. r. o., z Univerzity Konštatnína Filozofa v Nitre: 

Mgr. Mária Hudáková
Mgr. Matúš Hudák
Doc. Mgr. Dominik Repka
Mgr. Matej Styk, PhD. 

Plagát

Otváracie hodiny
Podujatie začína o 17.00 h

Vstupné
Vstup voľný

Informácie pre návštevníkov

SNM – Archeologické múzeum 
Žižkova ulica 12, Bratislava 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt