LATERARIUS - Dejiny tehliarstva na Slovensku

LATERARIUS - Dejiny tehliarstva na Slovensku

Kamperova kúria – vstup cez Výstavný pavilón Podhradie, Žižkova 16, pivnica SNM-AM, Žižkova 12
Výstava LATERÃRIUS predstavuje vývoj stavebnej keramiky a jej výroby na Slovensku od jej počiatkov v dobe rímskej až po 20. storočie. Sú tu vystavené najreprezentatívnejšie tehliarske výrobky vytvorené majstrami z rímskej provincie Panónia, stredovekého Uhorska a novovekého Rakúsko-Uhorska či Československej republiky. Návštevníci si tiež môžu vyskúšať vymodelovať vlastné tehliarske výrobky vo formách vyrobených podľa originálneho náradia. Autori výstavy pripravili aj webovú stránku –  www.laterarius.sk  – kde si záujemcovia môžu prečítať niekoľko článkov o dejinách tehliarstva a prezrieť si Register tehliarskych značiek na Slovensku. Momentálne je v ňom zoradených 4500 kusov novovekých kolkovaných tehál, ktoré je možné vyhľadávať pomocou vyhľadávača s filtrom.

Autor: Peter Nagy
Výtvarné riešenie: Daniela Nagyová