Najstaršie okná na Slovensku

14. 6. 2024, 16:00 - 17:00

Najstaršie okná na Slovensku

V rámci Európskych dní archeológie si SNM – Archeologické múzeum pripravilo malý prednáškový cyklus Najstaršie okná na Slovensku, v rámci ktorého bude uvedená aj nová publikácia „Antické okná zo Stupavy. Najstaršie svedectvo zemetrasenia na Slovensku“. Autorom publikácie je PhDr. Vladimír Turčan, kurátor SNM – Archeologického múzea. Na stavebnom komplexe z doby rímskej v Stupave viedol systematický výskum v rokoch 1987 – 2004. V roku 1994 došlo k objavu sklopených nadzemných múrov aj s okennými otvormi. Stupavský výskum sa odvtedy hrdí viacerými prvenstvami: prvé známe okná z územia dnešného Slovenska, najstaršie doložené zemetrasenie na Slovensku, ale aj najstarší detský výtvarný prejav zo Slovenska.

V rámci prednáškového cyklu vystúpia:
Archeológ Vladimír Turčan – o priebehu výskumu a objave okien
Historik Milan Greguš – o starších výskumoch a bádateľoch v Stupave
Architektka Jana Minaroviech – o zachovaných rímskych architektúrach
Seizmológ Róbert Kysel – o zemetraseniach v stupavskom regióne

Na pripravovanom podujatí bude možné si publikáciu zakúpiť za sumu 6,-€ a získať aj venovanie od autora.