Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava

od 27. 4. 2018 do 9. 9. 2018

Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava


Slovenské národné múzeum a Národní muzeum pripravili spoločný výstavný projekt k 100. výročiu založenia Československa, ktorý mapuje dejiny spoločného štátu cez jeho osudové okamihy aj bežný život obyvateľov. Česko-slovenská výstava / Slovensko-česká výstava predstaví príbeh, ako sa spočiatku nereálny projekt Československa stal skutočnosťou, ktorá ovplyvnila životy miliónov obyvateľov. Projekt prezentuje okolnosti, za akých spoločný štát vznikol, ako vyzeral život v Československu, ktoré legendárne produkty sa tu vyrábali, aké hry sa hrávali deti, čím sa túžili stať mladí ľudia a mnoho ďalších zaujímavých tém. Výstava bude pre verejnosť otvorená v SNM-Historickom múzeu na Bratislavskom hrade od 27. apríla 2018. Po skončení sa presunie do Prahy, kde bude sprístupnená v deň 100. výročia založenia ČSR v novozrekonštruovanej Historickej budove Národního muzea.

Súčasťou výstavy bude aj súbor originálnych dokumentov, ktoré zohrali zásadnú rolu v dejinách Československa:
- Mníchovská dohoda / vystavená od 27. 4. do 9. 9. 2018
- Viedenská arbitráž a tzv. Protokol Hácha – Hitler / vystavená od 27. 4. do 9. 9. 2018
- Pittsburská dohoda / vystavená od 7. 6. do 9. 9. 2018
- Československé ratifikácie zmlúv z Versailles, Saint Germain a Trianonu. / vystavená od 15. 5. do 9. 9. 2018

Vystavovať sa budú postupne v priebehu výstavy, s náležitou medializáciou.

Pre rodiny s deťmi je pripravená edukatívna línia výstavy po stopách pána Nováka, na základe príbehu z útržkov jeho denníka.
Lektorovanú prehliadku výstavy si môžete objednať na: bratislavskyhrad@snm.sk

Viac info na:
http://cesko-slovensko.eu/
Sprievodné podujatia
Facebook