Milan Rastislav Štefánik. Generál – Osloboditeľ

od 30. 10. 2019 do 24. 5. 2020

Milan Rastislav Štefánik. Generál – Osloboditeľ


Najvýznamnejšia postava novodobých slovenských dejín, všestranná osobnosť, uznávaný vedec a rodený diplomat Milan Rastislav Štefánik rozhodujúcou mierou prispel k vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov a výrazne ovplyvnil celoeurópske dejiny pred a počas prvej svetovej vojny.

Výstava v spolupráci s Vojenským historickým ústavom predstaví Štefánika v celej šírke jeho životných osudov od narodenia, štúdií, až po kariéru astronóma, vojaka, diplomata, štátnika ale i zberateľa. 

Pozrite si krátky pútavý film o M. R. Štefánikovi, ktorý vytvoril Vojenský historický ústav.

Výstavu nájdete v Rytierskej sieni, ktorá sa nachádza po vstupe do nádvoria na pravej strane.