Kontakty

Sídlo múzea

SNM – Historické múzeum
Bratislavský hrad
P. O. Box 13
810 06 Bratislava 16 

Kontakt

SNM – Historické múzeum, Bratislavský hrad 
e-mail:   bratislavskyhrad@snm.sk
telefón: +421 2 204 83 110+421 915 99 33 01, +421 915 99 33 03 

SNM – Historické múzeum, Rodný dom Dr. Vladimíra Clementisa
telefón: +421 47 549 32 64 (knižnica)
telefón: +421 903 546 225 (p. Stejskal)

Mgr. Peter Barta
riaditeľ

sídlo: Bratislavský hrad
P. O. Box 13
e-mail: riaditel.hm@snm.sk
telefón (sekretariát): + 421 2 204 83 111

Kontakty na zamestnancov múzea 
Ďalšie objekty múzea