Noc múzeí a galérií 2022 v Historickom múzeu


14. 5. 2022, 16:00

Noc múzeí a galérií 2022 v Historickom múzeu

Expozícia

Dejiny Slovenska – od praveku po stredovek

Výstavy

Rimania a SlovenskoKelti v Bratislave
Trianon - zrod novej hranice
Martin Benka
N89 – cesta k slobode
Ľudská tvár – sloboda alebo smrť

Program

16:30 h Putovanie dejinami – STREDOVEK / Interaktívna prehliadka pre deti s M. Muráňovou

Deti sa hravou formou dozvedia kto to bol kráľ, šľachtic, rytier, obchodník, mešťan, sluha, roľník, čo bolo ich každodennou činnosťou, aké povinnosti plnili, kde bývali a ako sa obliekali.  Život ľudí v stredoveku zároveň porovnáme s tým súčasným. Deti zistia, čo všetko môžeme robiť dnes my a čo nemohli robiť stredovekí ľudia. Vypočujú si príbeh o rytierovi a môžeme diskutovať o hrdinstve, odvahe a cti rytierov, o dobre a zle. Súčasťou prehliadky sú hry a hľadanie riešení v interaktívnom stanovišti expozície. Miesto stretnutia pri šatni múzea.

17:00 h N89 – cesta k slobode / Komentovaná prehliadka s kurátormi múzea E. Belušákom, Z. Luprichovou

Začiatok výstavy, ktorá mapuje udalosti 17. novembra 1989 je zasadený do polovice 80. rokov 20. storočia, kde vnímavý návštevník môže postrehnúť hlavné obmedzenia slobody v komunistickom Československu. Vďaka spolupráci s mnohými inštitúciami a desiatkami súkromných osôb návštevník prvýkrát spoznáva dodnes nevystavované predmety. Výstava je doplnená multimediálnymi prvkami. Cesta za slobodou je ukončená prvými slobodnými a demokratickými voľbami v Československu po 2. svetovej vojne v roku 1990. Miesto stretnutia pri šatni múzea.

18:00 h Kelti z Bratislavy / Komentovaná prehliadka s kurátorom múzea J. Kucharíkom

Výstava Kelti z Bratislavy ponúka návštevníkom pôsobivý pohľad do minulosti, do čias, keď žili na území mesta. Ide o prvé po mene známe etnikum u nás. Okrem početných nálezov (napr. pokladov mincí) a zaujímavého poňatia výstavy majú návštevníci možnosť vidieť v podzemnom priestore pod nádvorím Bratislavského hradu časť zvyškov antických architektúr z 1. storočia pred Kr. Z výstavy sa presunieme  do areálu hradu k rímskej stavbe II. z 1. storočia pred Kr. stavba s rozlohou viac ako 220 m2 je prezentovaná in situ. Miesto stretnutia pri šatni múzea.

18:30 h Putovanie dejinami – PRAVEK / Interaktívna prehliadka pre deti s  J. Hutťanovou

Počas interaktívnej prehliadky deti zistia ako sa z lovcov a zberačov stali poľnohospodári žijúci usadlým spôsobom života, aké boli výhody a nevýhody práce s nástrojmi z kameňa, bronzu či železa. Deti sa dozvedia o viere a umení ľudí žijúcich na našom území v obdobiach medzi pravekom a dobou rímskou. Zistia ako prebiehalo osídľovanie územia dnešného Slovenska, ako sa spoločnosť postupne hierarchizovala a vznikali bohaté a bojovnícke vrstvy opierajúce sa o moc a prečo sa na území dnešného Slovenska stretávali rôzne etniká a kultúry. Miesto stretnutia pri šatni múzea.

19:00 h Martin Benka  / Komentovaná prehliadka s kurátorkou múzea M. Vyskupovou

Martin Benka svojím dielom položil základné piliere slovenskej výtvarnej kultúry. Bol zaujímavým „renesančným" človekom so všestrannými umeleckými záujmami. Umelec pôvodom zo Záhoria precestoval Európu, no najviac mu prirástla k srdcu severoslovenská horská krajina. V rámci svojej tvorby si vytvoril neopakovateľný rukopis, ktorým citlivo reflektoval obraz slovenskej prírody. Okrem maľby a kresby sa venoval aj grafike a hudbe. V typografii kombinoval prvky z ľudovej tvorby, ornamentov a samozrejme jeho obľúbenej prírody. Benkovmu autorskému písmu je až v posledných rokoch venovaná patričná pozornosť. Miesto stretnutia pri šatni múzea.

20:00 h Ľudská tvár – sloboda alebo smrť / Komentovaná prehliadka s kurátorom R. Leca

Výstavný projekt pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka ako hommage k významnej osobnosti Európy i sveta je výstavou súčasného moderného umenia tvorivo prezentuje umelecké diela na danú tému. Vybrané sú diela 37 výtvarných umelcov Slovenskej a Českej republiky a jedného zástupcu Spojených štátov amerických, pričom sú zamerané na expresívne, dramatické a realistické interpretácie témy.  Miesto stretnutia pri šatni múzea.

21:00 h Rimania a Slovensko  / Komentovaná prehliadka s kurátorom múzea J. Kucharíkom

Unikátna výstava zdôrazňuje význam rímskej doby na území Slovenska, ktoré ako priestor na hranici bolo pozoruhodným stretom dvoch odlišných kultúr – rímskej a germánskej. Pojednáva o období, keď sa naše územie dostalo na pole významných politických udalostí. Výstava prostredníctvom takmer 250 predmetov z domácich a zahraničných inštitúcii, hromadných nálezov mincí ako aj raritných súborov predmetov z tzv. kniežacích hrobov 5 a 6 zo Zohora poukazuje na prekvapujúce výsledky archeologického a historického výskumu rímskej doby na Slovensku. Miesto stretnutia pri šatni múzea.

22:00 Ženy na Bratislavskom hrade / Tematická prehliadka Bratislavského hradu s K. Králikovou 

Chcete vedieť aké všestranné boli keltské ženy, akými rituálmi si pomáhali Veľkomoravské ženy a čím sa do dejín vpísala manželka prvého uhorského kráľa zbožná Gizela Bavorská? Počas prehliadky Ženy na Bratislavskom hrade sa dozviete aj tragickom osude zvodnej a po moci bažiacej manželky kráľa Ondreja II., manželskom živote Márie Laskarisovej, o zbožnosti svätej Alžbety Durínskej a náruživosti renesančnej ženy Barbary Celjskej. Dejiny Bratislavského hradu ovplyvnila aj nešťastná Mária Habsburská, vdova po  Ľudovítovi II. Jagelovskom a jej švagriná, no najmä kráľovná Mária Terézia a jej dcéra, nadaná Mária Kristína, posledná žena na Bratislavskom hrade. Miesto stretnutia pri šatni múzea.


  Otváracie hodiny múzea 

Bratislavský hrad 
Streda – nedeľa od 10.00 do 18.00 h (17.00 h posledný vstup) 
Pondelok – utorok zatvorené

Rodný dom Dr. Vladimíra Clementisa 
Pondelok – Piatok od 8.00 do 15.00 h 

Sobota a nedeľa na objednávku deň vopred 

Vstupné do múzea 

Základné vstupné 10 € 
Všetko vstupné

Kontakt

Bratislavský hrad 
e-mail:   bratislavskyhrad@snm.sk
telefón:  +421 915 99 33 01, +421 915 99 33 03


Rodný dom Dr. Vladimíra Clementisa
telefón: +421 47 549 32 64 (knižnica)
telefón: +421 903 546 225 (p. Stejskal) 

Informácie pre návštevníkov 

Vstup bez obmedzení. 
Všetky informácie