Noc múzeí a galérií v SNM 2019 – Historickom múzeu


18. 5. 2019, 10:00 - 23:00

Noc múzeí a galérií v SNM 2019 – Historickom múzeu


SNM-Historické múzeum (Bratislavský hrad) sa už tradične aj tento rok zapojí do podujatia Noc múzeí a galérií, ktoré sa uskutoční dňa 18. mája. Múzeum bude otvorené od 10.00 do 23.00 (posledný vstup o 22.00).
Jednotné vstupné pre podujatie Noc múzeí a galérií je 3 EUR / osoba.

Facebook event

Program SNM-Historického múzea:

11.00 Striebro zo zbierok múzea (Andrea Milanová)
Komentovaná prehliadka Klenotnice prezentujúcej predmety z fondu drahých kovov
13.00 Z dejín Bratislavského hradu (Juraj Kucharík)
Prednáška o dejinách Hradu v Hradnej kaplnke (Hudobná sieň, 1 .poschodie)
14.00 Nebáť sa detského sprievodcu! (Helena Cibulková)
Komentovaná prehliadka výstavy Nebáť sa moderny! pre deti vo veku 8 až 14 rokov
14.30 Príbeh monštrancie (Alena Piatrová)
Komentár v predsálí Hradnej kaplnky (1. poschodie)
16.00 Rusko a Habsburská monarchia (Pavol Komora)
Komentovaná prehliadka výstavy Rusko a Habsburská monarchia – Čriepky z dejín 18. storočia
17.00 Benka maľuje Slovensko
Program pre deti vo veku 7 až 15 rokov a tvorivé dielne vo výstave Martin Benka
18.00 Nebáť sa moderny! (Klára Prešnajderová, Zuzana Šidliková)
Komentovaná prehliadka zameraná na Oddelenie módne a textilné a Oddelenie grafické
20.00 Benka maľuje Slovensko
Program pre deti vo veku 7 až 15 rokov a tvorivé dielne vo výstave Martin Benka

*Maximálny počet na program Benka maľuje Slovensko je 20 detí.
Uprednostnení budú uchádzači registrovaní vopred na mail: hradpodujatia@gmail.com
** Začiatok programov je vždy v priestoroch danej výstavy.

Otvorené depozitáre
SNM-Historické múzeum aj tento rok sprístupní vybrané depozitáre.
Depozitár umeleckej maľby a sochy o 15.00 a 18.00 (Hana Kližanová)
Depozitár papiera o 16.00 a 19.00 (Martina Vyskupová, Zuzana Luprichová)
Depozitár kombinovaného materiálu o 17.00 a 20.00 (Eduard Belušák)

*Vstup do depozitárov je obmedzený na max. 10 návštevníkov. Záujemcovia sa môžu nahlásiť na prehliadku vopred mailom na hradpodujatia@gmail.com alebo osobne na 3. poschodí pri hlavnom schodisku.

Expozície
Dejiny Slovenska. Od praveku po stredovek (3. poschodie)
Klenotnica (Podbránie)

Výstavy
Martin Benka (3. poschodie)
Nebáť sa moderny! (3. poschodie)
Rusko a Habsburská monarchia – Čriepky z dejín 18. storočia (2. poschodie)
Bratislavský hrad na grafikách (2. poschodie)
Kelti z Bratislavy (-1. poschodie)

Priestory Hradu:
Korunná veža (3. poschodie)
Reprezentačné siene Františka Štefana (1. poschodie)
Hradná kaplnka (Hudobná sieň, 1. poschodie)
Archeologické nálezy in situ pod nádvorím (-1. poschodie)
Hradná studňa (Nádvorie)

Slovenské národné múzeum – Historické múzeum
Bratislavský hrad
Kontakt: www.snm.sk/hm, www.facebook.com/SNMHistorickemuzeum
Otvorené: 10.00 – 23.00 (posledný vstup o 22.00)