Dr. Vladimír Clementis – spisovateľ, právnik a politik

Dr. Vladimír Clementis – spisovateľ, právnik a politik

Vážení návštevníci, 
expozícia je z technických príčin dočasne zatvorená. 
Ďakujeme za pochopenie

Expozícia v rodnom dome Dr. Vladimíra Clementisa v úvode predstavuje Clementisovo zázemie – jeho rodisko, manželku, rodinu, priateľov, spolužiakov a tiež jeho záľuby – fotografovanie a turistiku. Vladimír Clementis bol úspešný i v politike ako zástanca ľavicových ideí. V rokoch 1948 až 1950 zastával post ministra zahraničných vecí ČSR. V jednom z vykonštruovaných politických procesov, ktoré otriasli Československom v 50. rokoch 20. storočia, bol však uznaný za vinného vo veci účasti na údajnom „protištátnom sprisahaní" a následne popravený. V závere expozícia predstavuje Clementisa ako štátnika, diplomata a obeť zločinného monsterprocesu.