Dr. Vladimír Clementis – spisovateľ, právnik a politik

Dr. Vladimír Clementis – spisovateľ, právnik a politik

Vážení návštevníci, 
expozícia je z technických príčin dočasne zatvorená. 
Ďakujeme za pochopenie

Expozícia v rodnom dome Dr. Vladimíra Clementisa v úvode predstavuje Clementisovo zázemie – jeho rodisko, manželku, rodinu, priateľov, spolužiakov a tiež jeho záľuby – fotografovanie a turistiku. Vladimír Clementis bol úspešný i v politike ako zástanca ľavicových ideí. V rokoch 1948 až 1950 zastával post ministra zahraničných vecí ČSR. V jednom z vykonštruovaných politických procesov, ktoré otriasli Československom v 50. rokoch 20. storočia, bol však uznaný za vinného vo veci účasti na údajnom „protištátnom sprisahaní" a následne popravený. V závere expozícia predstavuje Clementisa ako štátnika, diplomata a obeť zločinného monsterprocesu. 

Otváracie hodiny múzea 

Bratislavský hrad 
Denne od 10.00 do 18.00 h (17.00 h posledný vstup) 

Rodný dom Dr. Vladimíra Clementisa 
Pondelok – Piatok od 8.00 do 15.00 h 

Sobota a nedeľa na objednávku deň vopred 

Vstupné do múzea 

Základné vstupné 10 € 
Všetko vstupné

Kontakt

Bratislavský hrad 
e-mail:   bratislavskyhrad@snm.sk
telefón:  +421 915 99 33 01, +421 915 99 33 03


Rodný dom Dr. Vladimíra Clementisa
telefón: +421 47 549 32 64 (knižnica)
telefón: +421 903 546 225 (p. Stejskal) 

Informácie pre návštevníkov

Vstup bez obmedzení.
Všetky informácie