Kontakt

Sídlo

Jozeffyho ulica č. 41
Tisovec 

Návšteva expozície je možná po telefonickom objednaní

telefón: 047 / 5493264 (knižnica)
telefón: 0903 546 225 (p. Stejskal)