Hudobné pódium mladých

15. 5. 2010, 17:00 - 19:00

Hudobné pódium mladých

HUDOBNÉ PÓDIUM MLADÝCH

CIRKEVNÉ KONZERVATÓRIUM V BRATISLAVE a SNM - HUDOBNÉ MÚZEUM

Vás pozývajú na Koncert: HUDOBNÉ PÓDIUM MLADÝCH

15. máj 2010, 17:00 hod, knižnica SNM (budova SNM, Vajanského nábr. 2, Bratislava, 3. poschodie)

Program:

1. G. F. Händel: Baraks Begrüssung durch Abinoam z oratória Deborah

Ch. W. Gluck: O del mio dolce ardor

spev: Marek Mokoš klavírna spolupráca: Mgr. art. Soňa Tomlyová

2. E. Pujol: Tango

gitara: Jakub Mitrík

3. G. F. Händel: Ária Kleopatry z opery Július Cézar

O. Respighi: L´ultima ebrezza

spev : Denisa Kabzanová klavírna spolupráca: Mgr. art. Andrea Bálešová

4. P. E. Taillart: Sonáta II. pre dve flauty

flauty: Andrea Milecová Anna Roháčeková

5. F. Apt: Schlafe wohl R. Strauss: Zueignung

spev: Mária Meszárosová klavírna spolupráca: Mgr. art. Andrea Bálešová

6. H. Villa-Lobos: Chôro No. 1

gitara: Jakub Mitrík

7. M. Schneider – Trnavský: Keby som bol vtáčkom

A. Dvořák: Biblická píseň č. 2

spev: Marek Mokoš klavírna spolupráca: Mgr. art. Soňa Tomlyová

8. W. A. Mozart: Will der Herr Graf

P. I. Čajkovskij: Hymn of the Cherubim

violončelový súbor Čelisti umelecký vedúci: Mgr. art. Jan Pospíšil

9. G. Donizetti: Ária Lindy z opery Linda Chamounix

spev: Silvia Lengová klavírna spolupráca: Mgr. art. Viera Kunzová