Treasures. Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba

16. 4. 2018

Treasures. Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba


Slovenské národné múzeum (SNM – Historické múzeum a SNM – Hudobné múzeum, Kaštieľ Dolná Krupá) a obec Marchegg so Spolkom/Rakúske národopisné múzeum vo Viedni (ÖMV) získali finančné prostriedky z programu Interreg V-A SK–AT na realizáciu projektu Treasures. Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba. Strategickými partnermi schváleného projektu sú Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Trnavský samosprávny kraj na slovenskej strane a Úrad dolnorakúskej vlády – Oddelenie umenia a kultúry na strane rakúskej.

Miesta realizácie projektu v regiónoch Trnava, Bratislava, Dolné Rakúsko a Viedeň predstavujú významné lokality slovensko-rakúskeho pohraničia. Cieľom projektu je vybudovanie trvalo udržateľnej inštitucionálnej spolupráce všetkých projektových partnerov, ktorá sa vypracuje spoločne so strategickými partnermi v oblasti kultúrneho, prírodného a hudobného bohatstva v regióne Marchfeld/Malé Karpaty.

Plánované výstupy projektu:
1. Návrh a realizácia spoločnej putovnej výstavy s názvom Poklady strednej Európy, ako príklad modelu trvalo udržateľnej spolupráce
2. Čiastočná rekonštrukcia kaštieľa Marchegg
3. Čiastočná rekonštrukcia kaštieľa Dolná Krupá a zriadenie 2 otvorených depozitárov na Bratislavskom hrade

Projekt bol navrhnutý na základe podpísania Dohody o spolupráci všetkých projektových partnerov do roku 2025, ktorá určila metodiku a obsah trvalo udržateľnej spolupráce pre ďalší rozvoj najmä kaštieľov Dolná Krupá a Marchegg, ako atraktívnych kultúrno-turistických lokalít v regióne. Hoci sa Región Malé Karpaty doteraz nepovažuje za miesto s intenzívnym cestovným ruchom, ponúka množstvo prírodných a kultúrnych príležitostí na aktívny oddych, turistiku a voľnočasové aktivity domáceho obyvateľstva aj hostí mimo regiónu.

Realizáciou čiastočnej rekonštrukcie oboch kaštieľov sa vybudujú základy moderného prevádzkovania kultúrnych podujatí a výstav, ako aj rozhrania pre ďalšie rekonštrukcie v Marcheggu a v Dolnej Krupej. Paralelne s rekonštrukciou budú partneri projektu pripravovať výstavu kultúrneho dedičstva oboch krajín. Formu výstavy iniciovalo ÖMV vo Viedni spoločne s Oddelením umenia a kultúry Úradu dolnorakúskej krajinskej vlády. Cieľom je prezentácia zbierkových predmetov z depozitárov smerom k širokej verejnosti na rakúskej aj slovenskej strane. Predstavené budú „poklady" zo všetkých zúčastnených múzeí a príspevkov obyvateľov z participačnej aktivity „Sharing Treasures", ktorá prebieha vo Viedni. Výstava sa sprístupní v Kaštieli Marchegg a následne bude premiestnená do kaštieľa v Dolnej Krupej. Výstavný projekt doplnia sprievodné podujatia a interaktívne vzdelávacie aktivity v oblasti kultúry, prírody a hudby pre všetky vekové skupiny, ako aj hudobné koncerty v interiéroch aj exteriéroch rekonštruovaných objektov. Zúčastnené inštitúcie budú predstavené prostredníctvom tlačených materiálov, publikácií a krátkych filmov.

Turistický a kultúrny potenciál kaštieľa v Dolnej Krupej prestavuje národná kultúrna pamiatka – objekt klasicistického kaštieľa s parkom a príťažlivou históriou majiteľov rodiny Brunsvik-Chotek-Schönborn, príbehy o "Ružovej grófke", ružiarskej tradícii v Dolnej Krupej a najväčšom rozáriu svojej doby v strednej Európe, beethovenovská tradícia a iné. Atraktivitu Bratislavského hradu zvýši ponuka otvorených depozitárov ľudového umenia a kultúry. Realizácia plánovaného projektu zabezpečí trvalo udržateľnú spoluprácu na inštitucionálnej úrovni.

Do budúcna sa predpokladá ďalší rozvoj spolupráce formou spoločných putovných výstav (napr. výstava o poľovníctve) alebo vytvorenie otvoreného depozitára ÖMV v kaštieli Marchegg, ako aj zapojenie ďalších organizačných jednotiek SNM v regióne (napr. SNM – Múzea Červený Kameň). Prostredníctvom otvorených depozitárov je možnosť zvýšenej prezentácie zbierkových predmetov – pokladov smerom k verejnosti, ktoré depozitáre doposiaľ iba uschovávali, čím sa upriami pozornosť na Národopisné múzeum Viedeň v Dolnom Rakúsku resp. v SR. V SNM – Historickom múzeu na Bratislavskom hrade sa sprístupnením otvorených depozitárov vytvorí možnosť prezentovať predmety ľudovej kultúry ako nová atrakcia pre návštevníkov. Čiastočnými rekonštrukciami kaštieľov Marchegg a Dolná Krupá sa pripraví infraštruktúra pre moderné formy prezentácie kultúrneho dedičstva v súlade s patričnými klimatickými podmienkami a zaistením bezpečnosti vzácnych zbierkových predmetov. Všetky tieto výstupy prispejú k rozvoju a cestovného a turistického ruchu v regióne Marchfeld/Malé Karpaty.

Viac info na:  www.sk-at.eu Potrvá ešte
prebieha