Pripraviť sa, poklad, štart! Putovanie za hodnotami, príprava putovnej výstavy

od 29. 4. 2019, 09:25 do 30. 4. 2019, 09:25

Pripraviť sa, poklad, štart! Putovanie za hodnotami, príprava putovnej výstavy


Dňa 17. apríla 2019 sa v priestoroch Slovenského národného múzea – Historického múzea na Bratislavskom hrade uskutočnilo posledné zo stretnutí partnerov projektu Treasures – predstaviteľov SNM, obce Marchegg a Národopisného múzea Viedeň.

Na stretnutí bol dohodnutý postup realizačných prác na spoločnej putovnej výstave s názvom "Pripraviť sa, poklad, štart! Putovanie za hodnotami", ktorá bude mať premiéru v priestoroch kaštieľa Marchegg. Základnou myšlienkou výstavy – ako napovedá i názov projektu INTERREG – POKLADY/TREASURES – je hľadanie a odhaľovanie kontextov, v ktorých určité javy, predmety, fenomény či vzťahy nadobúdajú hodnotu pokladu. Pokladom v personifikovanej úlohe je samotný historický objekt kaštieľa, ktorý sa zhostil úlohy permanentnej komunikácie s návštevníkom a udržiava ho v očakávaní postupného odkrývania ďalších pokladov. Interaktívne procesy zamerané najmä na detského či rodinného návštevníka adekvátne dopĺňa spôsob prezentácie systémom "work in progress". Pozoruhodné okolie kaštieľa so vzácnou prírodnou rezerváciou hniezdísk bocianov je súčasťou prehliadkovej trasy. Audiostanovištia rozmiestnené v obci sprostredkovávajú informácie o lokalite v rámci sprievodného projektu Sharing Treasures. Výstava s pestrým sprievodným programom pre rodiny i jednotlivcov bude sprístupnená 4. mája 2019. Oficiálne otvorenie výstavy 22. júna 2019 bude súčasťou pripravovaného víkendového podujatia RENATURE FESTIVAL, spojeného s večernou aktivitou Tisíc svetiel na Morave.

Navštíviť výstavu v Marcheggu spolu so sprievodným programom v nemeckom aj slovenskom jazyku je možné až do 15. novembra 2019.