Putovanie za pokladmi v kaštieli Dolná Krupá

od 22. 8. 2021, 09:25 do 23. 9. 2021, 09:25

Putovanie za pokladmi v kaštieli Dolná Krupá

Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum – Kaštieľ Dolná Krupá pripravilo na letné mesiace program s názvom Putovanie za pokladmi v rámci projektu TREASURES – Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba, podporeného z programu Interreg V-A SK-AT. Nadväzujúc na spoločnú rakúsko-slovenskú výstavu Pripraviť sa, poklad, štart! Putovanie za hodnotami chceme priblížiť návštevníkom tradičné i netradičné kultúrne podujatia.

Na druhý prázdninový mesiac – nedeľu 22. augusta, je pripravený tradičný folklór v podaní hudobníkov a tanečníkov súboru Trnafčan. Počas prvého septembrového víkendu sa deti i rodičia potešia Muzikálovým rozprávkam. 

V rámci podujatí Putovanie za pokladmi sa v kaštieli môžete tešiť na koncert pre detského diváka – Muzikálové rozprávky, v sobotu 4. septembra 2021

Dňa 23. septembra 2021 sa na Bratislavskom hrade uskutoční Seminár pre múzejných pedagógov Múzeá spájajú II.

Podujatia sa uskutočnia v areáli historického parku. V kaštieli prebieha stavebná obnova vďaka podpore z projektu TREASURES. Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba (program Interreg V-A SK–AT), ktorý sa realizuje vo významných lokalitách slovensko-rakúskeho pohraničia, v regiónoch Trnava, Bratislava, Dolné Rakúsko a Viedeň, s cieľom vybudovať trvalo udržateľnú inštitucionálnu spoluprácu projektových a strategických partnerov v oblasti kultúrneho, prírodného a hudobného bohatstva v regióne Marchfeld/Malé Karpaty. Strategickými partnermi projektu sú Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Trnavský samosprávny kraj na slovenskej strane a Úrad dolnorakúskej vlády – Oddelenie umenia a kultúry na strane rakúskej.

Viac info 
Mgr. Alena Krátka, 
alena.kratka@snm.sk; 
www.snm.sk/kdk
www.kastieldolnakrupa.sk, 
+421 908 188 022, +421 917 839 555