Slávnosť ruží 2019

od 1. 6. 2019, 09:10 do 2. 6. 2019, 23:55

Slávnosť ruží 2019


V sobotu 1. júna 2019 o 13.00 h Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum v spolupráci s Ružiarskou spoločnosťou Márie Henriety Chotekovej otvorí už XII. ročník podujatia Slávnosť ruží v kaštieli v Dolnej Krupej. Rovnako, ako po uplynulé roky, si verejnosť pripomenie významnú osobnosť ružiarstva grófku Máriu Henrietu Chotekovú. Podujatie pre verejnosť sa koná počas víkendu 1. – 2. júna 2019 v kaštieli Dolná Krupá.

Grófka Mária Henrieta Choteková, majiteľka panstva v Dolnej Krupej, bola uznávanou odborníčkou v oblasti ružiarstva v celoeurópskom meradle. Je považovaná aj za priekopníčku ružiarstva na Slovensku. V období najväčšieho rozkvetu jej ružovej záhrady – rozária v kaštieli v Dolnej Krupej, tu naraz kvitlo až 6 000 kvetov. Ružiarstvu sa venovala aj po teoretickej stránke, prednášala na výstavách, publikovala odborné články. Okrem toho je grófka Choteková známa aj svojou charitatívnou činnosťou, za čo dostala vyznamenanie od pápeža Pia X.

Plodný život „ružovej grófky" – ako Máriu Henrietu zvykli nazývať miestni obyvatelia, si účastníci slávnosti v sobotu uctia pietnou spomienkou v mauzóleu a hudobným vystúpením Ensemble Thesaurus Musicum a Chrámového zboru Smolenice. Pre záujemcov je o 16.00 h pripravená lektorovaná prehliadka kaštieľa záhonov ruží. V neskorých večerných hodinách (21.30) sa návštevníkom predstaví Záhorácke divadlo zo Senice hrou Svätojánske drímoty alebo Sen noci svätojánskej po záhorácky.

V nedeľu 2. júna bude hlavný program prebiehať v areáli kaštieľa od 9.00 do 18.00 h. V súvislosti so slávnostnou sv. omšou v kostole sv. Ondreja (10.30 – 11.30) bude sprístupnená rodinná hrobka rodiny Brunsvikovcov a mauzóleum rodiny Chotekovcov. Účastníci podujatia sa môžu opäť tešiť na tradičnú súťaž o najkrajšiu ružu, s vyhodnotením o 17.00 h vo freskovej sále kaštieľa. Počas celej slávnosti budú prístupné výstavy a expozície SNM – Hudobného múzea: Významné osobnosti v ženskej línii šľachtických rodov Brunsvik – Chotek, Kaštieľ Dolná Krupá a jeho sedem divov a Pamätník Ludwiga van Beethovena. Voľnú prehliadku výstavy ruží počas oboch dní ozvláštni aj obrazová rekapitulácia predchádzajúceho ročníka slávnosti.

Okrem hlavného programu je pre návštevníkov pripravený aj bohatý sprievodný program: rozprávka v kaštieľskom parku, deň otvorených dverí v medovinárstve Apimed, predvádzanie výroby remeselných výrobkov a bohatá ponuka občerstvenia.

Vystavovatelia ruží: Ružiarska spoločnosť MHCh, Slovenská národná ružiarska spoločnosť, Botanická záhrada UK Bratislava, Botanická záhrada SPU Nitra, Arborétum Borová Hora, Arborétum Tesárske Mlyňany, Tvorsad Trnava, Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany, Stredná škola záhradnícka Rakovice a pestovatelia ruží z obce Dolná Krupá.

Podujatie je súčasťou Víkendu otvorených parkov a záhrad.

Podrobný program (PDF, 2,7 MB)