Poklady SNM v kaštieli v Marcheggu


Z dôvodu rekonštrukčných prác bude kaštieľ uzatvorený predbežne do októbra 2022. Park bude otvorený podľa otváracích hodín.

od 22. 6. 2019 do 15. 11. 2019

Poklady SNM v kaštieli v Marcheggu

Fotografie z výstavy nižšie

Slovenské národné múzeum, Národopisné múzeum vo Viedni a mesto Marchegg pozývajú do kaštieľa v Marcheggu na výstavu Pripraviť sa, poklad, štart! Putovanie za hodnotami, ktorá je spoločným výstavným projektom inštitúcií v rámci projektu Treasures. Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba (Interreg V-A SK–AT). Výstava je pre návštevníkov otvorená v nemeckom a slovenskom jazyku v rakúskom Marcheggu do 15. novembra 2019.

Slovenské národné múzeum (SNM – Historické múzeum a SNM – Hudobné múzeum, kaštieľ Dolná Krupá) a obec Marchegg sa spolu s Národopisným múzeom vo Viedni podieľajú na realizácii projektu Treasures. Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba, ktorý bol finančne podporený z programu Interreg V-A SK–AT. Súčasťou projektu je aj spoločná putovná výstava Pripraviť sa, poklad, štart! Putovanie za hodnotami, ktorá má premiéru v priestoroch kaštieľa Marchegg a následne bude vystavená v SNM – Hudobnom múzeu v kaštieli v Dolnej Krupej. Výstava predstaví viac ako 200 zbierkových predmetov z troch spomenutých múzeí regiónu, ako aj rozprávanie obyvateľov, ktorí upriamia pozornosť na tieto „poklady", ako aj objekty kaštieľov s okolím.

V súčasnosti v Marcheggu ožíva starý príbeh barokového kaštieľa. Autori pozývajú návštevníkov bez rozdielu veku objavovať, poznávať, tvoriť aj relaxovať. Základnou myšlienkou výstavy je hľadanie a odhaľovanie kontextov, v ktorých určité javy, predmety, fenomény či vzťahy nadobúdajú hodnotu pokladu. Ide o uchopenie pojmu poklad – nastolenie otázky ako pojem chápať, ako sa môže stať pokladom obyčajný všedný predmet, osobná spomienka, vec dávno zabudnutá či osobný príbeh. Návštevníkom výstava ponúka aj zamyslenie, aké hodnoty považujú za poklad oni sami. Pokladom v personifikovanej úlohe je aj samotný historický objekt kaštieľa, ktorý sa zhostil komunikácie s návštevníkom a udržiava ho v očakávaní postupného odkrývania stále nových pokladov. Interaktívne procesy, cielené najmä na detského či rodinného návštevníka, adekvátne dopĺňa spôsob prezentácie systémom "work in progress". Pozoruhodné okolie kaštieľa so vzácnou prírodnou rezerváciou hniezdísk bocianov je súčasťou prehliadkovej trasy v kaštieli. 

Projekt Treasures. Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba (program Interreg V-A SK–AT) sa realizuje vo významných lokalitách slovensko-rakúskeho pohraničia, v regiónoch Trnava, Bratislava, Dolné Rakúsko a Viedeň, s cieľom vybudovať trvalo udržateľnú inštitucionálnu spoluprácu projektových a strategických partnerov v oblasti kultúrneho, prírodného a hudobného bohatstva v regióne Marchfeld/Malé Karpaty. Výstupmi spolupráce bude okrem spoločnej putovnej výstavy Pripraviť sa, poklad, štart! Putovanie za hodnotami aj čiastočná rekonštrukcia kaštieľov v Marcheggu a Dolnej Krupej a zriadenie dvoch otvorených depozitárov v SNM – Historickom múzeu na Bratislavskom hrade. Strategickými partnermi projektu sú Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Trnavský samosprávny kraj na slovenskej strane a Úrad dolnorakúskej vlády – Oddelenie umenia a kultúry na strane rakúskej. 

Viac info na:
www.snm.sk
www.sk-at.eu 

Miestny dopravný grafikon pre autobusovú dopravu (PDF, 34,8 kB) 
Taxi: Aplikácia pre taxi alebo telefonicky 01235004411


Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt