Roľník a jeho svet

od 14. 10. 2021 do 18. 9. 2022

Roľník a jeho svet

Pre ľudí obývajúcich územie Slovenska bolo poľnohospodárstvo oddávna hlavným zamestnaním. Základom bolo zabezpečenie potravín, no dôsledky tejto činnosti sa prejavili na vzhľade okolitej krajiny, ľudských sídel a ovplyvňovali aj spôsob života roľníkov.

Agrárnu kultúru, ktorá odzrkadľovala svet roľníkov, a jej vedecké skúmanie predstavuje Slovenské národné múzeum v Martine v spolupráci s Ústavom etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied na novej výstave Roľník a jeho svet. V budove Etnografického múzea ju návštevníci môžu vidieť od 14. októbra 2021 do 18. septembra 2022.

Materiálne, sociálne i duchovné prejavy spôsobu života, vzťah k prírode, usporiadanie rodiny i spoločenstva, hodnotové orientácie – to všetko bolo výrazne ovplyvnené roľníckym základom života. V daných historických a sociálno-hospodárskych podmienkach bola agrárna kultúra a spôsob života optimálnym využitím človeka, pôdy i poľnohospodárskeho náradia a tvorila harmonické spojenie práce, spotreby a skúseností.

Výstava Roľník a jeho svet rozvíja túto tému v dvoch líniách. Cieľom prvej je priblížiť historický vývin vedeckého záujmu o prácu roľníka, jeho kultúru, ale aj dobové kultúrno-historické okolnosti, ktoré ho podmieňovali. Návštevník sa zoznámi s významnými osobnosťami slovenskej vedy a literatúry, ktoré priniesli nielen umelecký obraz tradičnej roľníckej kultúry, ale i veľa cenných etnografických a historických poznatkov. Z tohto základu vznikla súčasná etnografia ako vedná disciplína s jej pendantom v slovenskom múzejníctve. Výstava túto vývinovú líniu slovenskej vedy sleduje a na dobových predmetoch, publikáciách, vyslovených myšlienkach a názoroch súvekých predstaviteľov i názorne dokumentuje.

Okrem vidieka prichádzal intelektuálny záujem o svet roľníka aj z mestského prostredia. Jedným z charakteristických reprezentantov bol Turčiansky Sv. Martin, kde sídlili významné kultúrne a vedecké inštitúcie ako Muzeálna slovenská spoločnosť, Matica slovenská a Slovenské národné múzeum. Veľkoplošná fotografia, textovo-obrazové panely a zariadenie pracovne vtiahne návštevníka do života martinského intelektuála z 20. – 30. rokov 20. storočia.

Druhá tematická línia prezentuje svet roľníka formou modelovej situácie – dobovej roľníckej usadlosti z 20. – 30. rokov 20. storočia, ktorá bola základným sociálnym priestorom života roľníckej rodiny. Na výstave je znázornené obydlie stredne majetnej roľníckej rodiny z Turca v mierke 1:1 a predstavuje domácnosť pozostávajúcu z izby, pitvora, komory a čiernej kuchyne. Stodola je umiestnená pri obytnom dome za účelom prezentácie trojrozmerných predmetov z agrárnej kultúry. Sú rozdelené do typologických kolekcií – napríklad motyky, orné, žatevné a mlatobné náradie a pod. Fotografie významných fotografov a etnografov (Karola Plicku, Pavla Socháňa, Jána Dérera...) dopĺňajú opis poľnohospodárskych prác, ktoré roľníkov zamestnávali od skorej jari do zimy. Do robôt okolo domácnosti a hospodárstva boli odmalička zapájané i deti. Ich povinnosti budú môcť spoznať nielen najmenší návštevníci, pre ktorých sú pripravené aj mnohé zaujímavé aktivity.

Bližšie informácie:
PhDr. Daša Ferklová, dasa.ferklova@snm.sk, 043/41 310 11, 043/24 54 236
Mgr. Barbora Wágnerová, barbora.wagnerova@snm.sk, 043/41 310 11, 043/24 54 236
Mgr. Radovan Sýkora, radovan.sykora@snm.sk, 043/41 310 11


Otváracie hodiny múzea 

Etnografické múzeum 
Utorok – piatok: 9.00 – 17.00 h
Sobota – nedeľa: 10.00 – 18.00 h
Posledný vstup do múzea je 30 minút pred koncom otváracích hodín. 

Múzeum Andreja Kmeťa 
Utorok – piatok: 09.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 h 
Sobota – nedeľa: 10.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 h

Múzeum slovenskej dediny 
Otvorené podľa sezóny. 
Všetky hodiny

Múzeum Martina Benku 
Expozícia je z dôvodu rekonštrukcie uzatvorená.

Múzeum kultúry Čechov na Slovensku 
Utorok – piatok:  12.00 – 16.00 h. Posledný vstup o 15.30 h 

Múzeum kultúry Rómov na Slovensku 
Otvorené podľa sezóny. 
Všetky hodiny

Vstupné do múzea 

Etnografické múzeum 
Základné vstupné 3 €
Všetko vstupné

Múzeum Andreja Kmeťa 
Základné vstupné 4€
Všetko vstupné

Múzeum slovenskej dediny 
Základné vstupné 5 €
Všetko vstupné

Múzeum Martina Benku 
Expozícia je z dôvodu rekonštrukcie uzatvorená.

Múzeum kultúry Čechov na Slovensku 
Základné vstupné 2 €
Všetko vstupné

Múzeum kultúry Rómov na Slovensku
Základné vstupné 3 €
Všetko vstupné

Kontakt

e-mail:  snmmartin@snm.sk
telefón: +421 43 413 10 11, + 421 43 413 10 12, +421 43 413 30 96 

Informácie pre návštevníkov

Vstup bez obmedzení.
Viac informácií

Výstava potrvá ešte
118 dní

V médiách
Výstava Roľník a jeho svet v Martine prezentuje agrárnu kultúru