SNM – Múzeá v Martine hľadajú etnológa / etnologičku

10. 6. 2022

SNM – Múzeá v Martine hľadajú etnológa / etnologičku

Slovenské národné múzeum – Múzeá v Martine, 
Malá hora 2, 036 80 Martin

Hľadajú etnológa / etnologičku
Miesto výkonu práce

SNM v Martine – Múzeum slovenskej dediny

Funkcia

Etnológ/etnologička 

Termín 

ASAP

Druh pracovného pomeru

Hlavný pracovný pomer na plný pracovný úväzok.

Pružný pracovný čas.

Náplň (druh) práce

Tvorba zbierok, výskum, odborné spracovávanie, spravovanie, vedecké zhodnocovanie a sprístupňovanie múzejných zbierok v príslušnom odbore. Sprístupňovanie zbierkových predmetov formou výstav, expozícií, publikácií, prezentačných projektov, prednášok a seminárov.

Kvalifikačné požiadavky

Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore etnológia.

Dĺžka praxe

Bez požiadavky na odbornú prax.

Platové podmienky

Zamestnanci na pozícii etnológ sú odmeňovaní podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Plat je priznaný v závislosti od skutočnej dĺžky doby odbornej praxe (nástupný plat cca 842,50 € – brutto).

Ďalšie požiadavky

Páca s PC: internet (pokročilý), Microsoft Word (pokročilý), Microsoft Excel (pokročilý) 
Bezúhonnosť
Znalosť cudzieho jazyka: anglický alebo nemecký jazyk
Požadované doklady a materiály
Žiadosť o prijatie do zamestnania s uvedeným telefónnym a e-mailovým kontaktom a so súhlasom na spracúvanie osobných údajov 
Profesijný životopis
Doklady o dosiahnutom vzdelaní

Osobnostné predpoklady

Precíznosť 
Cieľavedomosť
Samostatnosť ale i schopnosť pracovať v tíme
Tvorivosť 
Kultivovaný slovný a písomný prejav 
Spoľahlivosť
Komunikatívnosť
Osobnostný rozvoj

Kontakt pre ďalšie informácie

Mariana Berková, personálna referentka, tel.: +421 43 24 54 222

Žiadosti posielajte e-mailom alebo poštou na adresu:

Mariana Berková 
Slovenské národné múzeum – Múzeá v Martine
Malá hora 2, P.O.BOX 155
036 80 Martin
E-mail: mariana.berkova@snm.sk