Zbierkový fond múzea

Zbierkové fondy Slovenského národného múzea v Martine možno rozdeliť na zbierky spoločenskovedného charakteru a zbierky prírodovedného charakteru.