Príroda Turca deťom

26. 8. 2021, 11:00 - 14:00

Príroda Turca deťom

Tvorivo-vzdelávacie dielne pre menšie deti (pre predškolákov a prvý stupeň) Príroda Turca deťom budú pripravené v Múzeu Andreja Kmeťa.

Spolu s malými návštevníkmi si pozrieme interaktívnu expozíciu a to, čo sme videli a počuli, si zopakujeme s pracovným listom, hrami, krížovkou, osemsmerovkou alebo omaľovankou. Počas príjemnej hodinky až dvoch sa dozvieme zaujímavé veci o lesnom a vodnom ekosystéme či zvieratkách a rastlinkách v prírode – to všetko od 11.00 do 14.00 hod. v stredu 14. 7. a 28. 7. a vo štvrtok 12. 8. a 26. 8. v rovnakom čase – od 11.00 do 14.00 hod.


viac informácií:
Mgr. Zuzana Bukovenová
+421 43 24 55 113
zuzana.bukovenova@snm.sk