Spoznajte živú i neživú prírodu v skanzene

11. 9. 2016, 10:00 - 16:00

Spoznajte živú i neživú prírodu v skanzene

Už po dvanásty raz sa stretneme pri poznávaní živej a neživej prírody v Múzeu slovenskej dediny. Na podujatie Človek a príroda pozývame návštevníkov v nedeľu 11. septembra 2016 od 10.00 do 16.00 h.

Návštevníkom ponúkneme výstavu aktuálne rastúcich húb spojenú s hubárskou poradňou.

Na svoje si prídu obdivovatelia sukulentov a kaktusov, ktoré predstavia súkromní pestovatelia a zároveň poradia pri ich pestovaní. Návštevníci si budú môcť „popásť“ oči na výstavke exotických orchideí a budú sa môcť poradiť, ako ich pestovať. Slovenská spoločnosť pestovateľov mäsožravých rastlín zabezpečí výstavu mäsožravých rastlín a ochutnávku chilli papričiek a štipľavých omáčok. Výstava bude spojená s predajom a pestovateľskou poradňou.

Živá výstavka Potvory z našich potokov predstaví obyvateľov – bezstavovce žijúce v našich tečúcich vodách. Návštevníci si budú môcť z misky vytiahnuť živého vodného bezstavovca a pozrieť pod mikroskopom, pričom sa dozvedia informácie o ekológii a biológii daného druhu. Nemenej zaujímavé bude aj oboznámenie sa so zaujímavosťami a osobitosťami zo života hmyzu.

Súkromná farma z Turca bude prezentovať ekologické hospodárenie a chov pôvodného karpatského plemena koní – huculov.

V programe Drevo-hlina-kameň sa návštevníci budú môcť oboznámiť s procesmi tradičného staviteľstva, dozvedieť sa informácie o spôsobe stavania tradičnej architektúry, ktorá umožňuje rekonštruovať staré, alebo budovať nové drevenice, kamenné stavby či domy z hlinených tehál.

Pracovníci Národného parku Malá Fatra priblížia významné rastliny a živočíchy formou výstavy Druhy európskeho významu na Slovensku. Návštevníci na nej uvidia dermoplastické preparáty živočíchov a zábavnou formou sa dozvedia o krásach a zaujímavostiach našich 9 národných parkov. V bloku Vláčik – separáčik sa deti naučia a prakticky si vyskúšajú triedenie odpadu, v tvorivej dielničke si môžu vyrobiť ekopeňaženku. V bloku Vtáčiky na kŕmidle sa návštevníci hravou formou naučia poznávať vtákov v zime na kŕmidle, poradíme im zásady prikrmovania, uvidia rozdiel medzi kŕmidlom a búdkou.

Negatívne vplyvy rozširovania rastlín budú prezentované prostredníctvom poznávania inváznych rastlín.

Návštevníci sa budú môcť oboznámiť s odpadovým hospodárením as ním spojenou nevyhnutnosťou recyklácie, ktorú predstaví firma Brantner. Súčasťou prezentácie budú ekohry, kvízy, osemsmerovky a omaľovánky s environmentálnou tematikou pre detských návštevníkov.

Pre deti bude pripravené vozenie na huculoch.

O 13.30 h. sa v kostole z Rudna bude konať rímskokatolícka svätá omša.

 

Zmena programu vyhradená.

 

Bližšie informácie:
Mgr. Andrej Bendík, PhD.
andrej.bendik@snm.sk