Biodiverzita hmyzu Slovenska

od 1. 1. 2011 do 31. 8. 2011

Od januára 2011 si návštevníci Slovenského národného múzea v Martine môžu pozrieť výstavu venovanú Biodiverzite hmyzu Slovenska. Výstavu autorsky zostavil RNDr. Vladimír Straka, pracovník SNM v Martine. V zbierkach SNM v Martine – MAK je 430 000 ks hmyzu.

Veľká časť bola získaná vlastným zberom odborných pracovníkov, menšia časť kúpou a darom. Na súčasnej výstave je nainštalovaná posledná kolekcia zo zbierky Vladimíra Rakšániho, ktorú sme po jeho smrti dostali od jeho pozostalej rodiny darom. Ide o 26 škatúľ, z ktorých po ošetrení a dezinfekcii sme nainštalovali 22 škatúľ, zastupujúcich najzaujímavejšie skupiny a predovšetkým chrobáky, ktorým sa za života autor ako amatérsky entomológ venoval.

Na svete poznáme zatiaľ 1 milión druhov hmyzu, avšak určité predpoklady ich odhadujú až na 30 miliónov. Väčšia časť ich je zatiaľ nepoznaná. Na Slovensku ich poznáme zatiaľ 40 tisíc druhov ale aj toto číslo nie je konečné a odborníci popisujú stále nové a nové. Najpočetnejšou skupinou sú blanokrídlovce (včely, osy, mravce a pod.) asi 10 tisíc druhov, potom chrobáky a dvojkrídlovce – po 7 tisíc druhov a niečo menej je motýľov – asi 5 tisíc druhov. Ostatok do uvedených 40 tisíc tvorí ostatných 28 radov (vážky, rovnokrídlovce, rovnakokrídlovce, sieťokrídlovce, potočníky, bzdochy a ďalšie). Mnohé z nich si môžete pozrieť na výstave.