Najkrajšie praveké nálezy z Turca

od 19. 5. 2018 do 31. 8. 2018

Najkrajšie praveké nálezy z Turca


Najkrajšie praveké nálezy z Turca budú mať možnosť obdivovať návštevníci Slovenského národného múzea v Martine-Múzea Andreja Kmeťa. Od 19. mája do 19. augusta 2018 bude v jeho výstavných priestoroch sprístupnená výstava s rovnomenným názvom. Niektoré z unikátnych nálezov budú verejnosti predstavené po prvý krát.

Počas Noci múzeí a galérií v sobotu 19. mája 2018 otvárame v Múzeu Andreja Kmeťa novú archeologickú výstavu Najkrajšie praveké nálezy z Turca, ktorú autorsky pripravili turčianski archeológovia Doc. Dr. Milan Horňák z vedeckej spoločnosti VIA MAGNA a Mgr. Marek Both zo SNM v Martine.

Výstava si kladie za cieľ prezentovať unikátny materiál z obdobia najstaršieho osídlenia Turčianskej kotliny až po sťahovanie národov. Návštevníci budú mať možnosť po prvý krát vidieť viaceré artefakty, napríklad poklad z bronzových predmetov nájdených na Katovej skale.

Väčšinu prezentovaného materiálu tvoria šperky, bronzové ihlice či rímske a germánske spony. Nechýbajú ani predmety dennej potreby ako keramika, keltské a rímske mince alebo zbrane. Výstavnú prestíž zvyšuje fakt, že až 99 percent materiálu tvoria originály.

K doplnkom obohacujúcim celkový zážitok z podujatia patrí rekonštrukcia žiarového hrobu z doby bronzovej, alebo trojrozmerný model pravekého hradiska a stredovekého hradu. V digitálnej podobe vo forme krátkych filmov bude prezentovaná práca archeológa a 3D virtuálne rekonštrukcie Sučianskeho hradu a hradiska na Vyšehrade. Pre najmenších návštevníkov bude pripravené pieskovisko, kde si môžu vyskúšať prácu archeológa na archeologickom výskume.

Kontakt pre bližšie informácie 
Mgr. Marek Both 
e-mail: marek.both@snm.sk 
tel.: 043/24 54 000, 043/ 41 310 11