TRITRI / Tatry očami geológov

od 8. 12. 2020 do 15. 4. 2021

TRITRI / Tatry očami geológov

Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum Andreja Kmeťa otvorí v utorok 8. decembra 2020 výstavu TRITRI / Tatry očami geológov. Jej hlavnými autormi sú Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum v spolupráci s Katedrou geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V Múzeu Andreja Kmeťa ju návštevníci budú môcť vidieť do 28. februára 2020.

Vysoké Tatry – majestátne slovenské veľhory a zároveň aj najmenšie veľhory na svete, sú vzácnym prírodným klenotom a výsledkom stoviek miliónov rokov trvajúceho súperenia vnútorných a vonkajších geologických činiteľov. Tatry boli striedavo vysokým horstvom, zarovnanou súšou, ale aj dnom morí, v ktorých sa usadzovali sedimenty a zvyšky odumretých organizmov. Súbory týchto hornín, v pôvodnej i metamorfovanej podobe, spolu s vyvretými horninami granitového zloženia tvoria základný stavebný materiál tejto veľkolepej geologickej stavby. Miesto ich vzniku je často viazané na oblasti vzdialené až stovky kilometrov od dnešnej pozície Tatier.

Ideu realizácie výstavy s nezvyčajným názvom TRITRI (slovom slovanského pôvodu označujúcim skalné bralá) podnietilo množstvo kvalitného fotografického materiálu z archívu nestora slovenskej geológie Petra Reichwaldera, ktorý vznikol ako dokumentácia jeho terénnych výskumov v Tatrách. K ním sa postupne pridali fotografie ďalších vedeckých pracovníkov – Zory Abaffyovej, Radovana Bednára, Radoslava Biskupiča, Jána Madarása, Jozefa Michalíka, Martiny Moravcovej, Petra Ondrusa, Martina Sabola, Pavla Staníka, Milana Sýkoru, Martina Števku. Fotografie vhodne rozčleňuje a dotvára osem tematických celkov. Jazykom prístupným širokej verejnosti približujú históriu vzniku, horninové zloženie, činnosť človeka, ako aj súčané ohrozenie tohto unikátneho prírodného klenotu.

Výstavný projekt dopĺňajú pozoruhodné predmety – horniny, minerály a skameneniny z územia Tatier zo zbierok SNM v Martine – Múzea Andreja Kmeťa, SNM – Prírodovedného múzea, Katedry geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Podtatranského múzea v Poprade, Múzea TANAP v Tatranskej Lomnici a firmy Adamsport. . Návštevníkov zaujmú predovšetkým unikátne nálezy stôp dinosaurov z Tichej doliny z obdobia pred približne 200 miliónmi rokov, lebky medveďov jaskynných nájdené v Medvedej jaskyni v Západných Tatrách, zubov fosílnych rýb z doby, keď Tatry boli ešte morským dnom, modely pravekých zvierat, ktoré sa túlali v dobe ľadovej pod Tatrami či zlato vo forme zlatiniek, objavených v oblasti pod Kriváňom.

Výstava v Slovenskom národnom múzeu v Martine – Múzeum Andreja Kmeťa potrvá od 8. decembra 2020 do 15. apríla 2021.

Viac informácií o výstave
e-mail: andrej.bendik@snm.sk
tel.: +421 43 24 55 113
web: www.snm.sk/mak