Pod krídlami Sokola

od 27. 4. 2023 do 29. 9. 2023

Pod krídlami Sokola

V zdravom tele zdravý duch – to je heslo, ktoré už viac ako 160 rokov sprevádza členov a členky najvýznamnejšieho telovýchovného spolku na území niekdajšej Československej republiky.

Telovýchovná jednota Sokol bola založená v roku 1862 v Prahe s cieľom pozdvihnúť fyzický a morálny rozvoj obyvateľstva. Okrem telesnej zdatnosti viedla svojich členov a členky k spravodlivému a čestnému správaniu, k aktivite, samostatnosti a schopnosti pomáhať. V priebehu času sa Sokol stal symbolom  národného hnutia a jeho filozofia sa rozšírila po celom svete, po roku 1918 aj na Slovensko.

Princípy sokolského hnutia, jeho históriu a atribúty približuje výstava Pod krídlami Sokola. Návštevníkov zoznamuje s fenoménom, ktorý v období medzi rokmi 1918 a 1938 mal na Slovensku až 50 000 priaznivcov. Jej základom je súkromná kolekcia sokolských odznakov, doplnená textovo-obrazovými panelmi a predmetmi súvisiacimi s telovýchovnou organizáciou, ktorej idey našli ohlas aj na našom území.

Patria k nim aj odznaky, ktoré slúžili na identifikáciu príslušníkov sokolského hnutia v každodennom živote, v situáciách, kedy pravidlá neumožňovali nosenie uniformy – „kroja“. Neskôr mala vlastný odznak každá telovýchovná jednota Sokol. Príležitostné odznaky sa zhotovovali na pamiatku významných udalostí sokolského hnutia, napríklad všesokolských zletov a propagačných zájazdov. Tieto odznaky sú dnes predmetom zberateľského úsilia. Príkladom je obsiahla zbierka, ktorá je základom prezentovanej výstavy.

Výstavu o telovýchovnej jednote Sokol, ktorá predstavuje históriu aj  kultúrny odkaz tejto významnej organizácie, majú návštevníci možnosť vidieť v Múzeu kultúry Čechov na Slovensku do 29. septembra 2023.

Plagát k podujatiu nájdete tu.