Kontakty

Sídlo múzea

Slovenské národné múzeum v Martine
Múzeum kultúry Čechov na Slovensku
Moyzesova 11
036 80 Martin 

Korešpondenčná adresa

SNM – Múzeá v Martine
Múzeum kultúry Čechov na Slovensku
Malá hora 2
P. O. BOX 155
036 80 Martin 

Kontakt

e-mail:  hana.zelinova@snm.sk 
            tatiana.sieklikova@snm.sk
telefón: +421 43 24 56 111 
            +421 43 423 01 36
web:     www.snm.sk  

Mgr. Radovan Sýkora

riaditeľ SNM v Martine

Malá hora 2
036 80 Martin
e-mail: radovan.sykora@snm.sk 
telefón: +421 43 24 54 226, +421 43 24 54 220

PhDr. Mária Halmová

zástupkyňa riaditeľa

Malá hora 2
036 80 Martin
e-mail: maria.halmova@snm.sk
telefón: +421 43 24 54 231

Kontakty na zamestnancov múzea 
Ďalšie objekty múzea