Prezentácia publikácie Alica Masaryková: Dětství a mládí

15. 11. 2022, 16:00 - 17:00

Prezentácia publikácie Alica Masaryková: Dětství a mládí

Kto bola Alica Garrigue Masaryková? Žena, vnímaná najmä ako dcéra prezidenta, bola sama výraznou verejnou činiteľkou, ktorá sa podieľala na množstve spoločenských, sociálnych a politických aktivít.

Jej osobnosť môžete bližšie spoznať prostredníctvom knihy Alice G. Masaryková: Dětství a mládí, ktorej prezentácia sa bude konať 15. novembra o 16.00 hod. v Múzeu kultúry Čechov na Slovensku. Publikáciu predstavia editorky, historičky Dagmar Hájková a Helena Kokešová z Masarykovho ústavu a Archívu Akadémie vied Českej republiky. Ukážky zo spomienok „prvej dcéry“ bude čítať herečka Slovenského komorného divadla Martin Ľubomíra Krkošková a o hudobný sprievod sa postarajú Marián Kramár so Zuzanou Petríkovou.

Počas svojho života čelila Alica G. Masaryková náročným skúškam – väzeniu počas prvej svetovej vojny a exilu po rokoch 1939 a 1948. V ťažkých časoch sa v spomienkach vracala k detstvu v intelektuálne inšpiratívnom prostredí, ktoré kládlo dôraz na vzdelanie, zdravotný štýl a spoločenskú angažovanosť. Memoáre Dětství a mládí vznikli v 50. rokoch 20. storočia počas exilu v USA. Spomienky sa prevažne týkajú obdobia jej dospievania, študentských rokov a zbierania prvých skúseností v zahraničí. Opisuje v nich rodinnú výchovu, vzťahy medzi súrodencami a rodičmi, postavenie rodiny v spoločnosti aj spoločenské kauzy a kontroverzie.

Veľká časť Aliciných memoárov sa viaže k pobytom na Slovensku, po tom, ako si jej otec vybral turčiansku obec Bystrička za východiskový bod pre spoznávanie Slovenska a miesto letných pobytov rodiny. Spomienka na tu strávené šťastné chvíle i celoživotné priateľstvá sa stali základom jej rozhodnutia vybudovať v Bystričke prvé, skutočne rodinné sídlo pre Masarykovcov. 

Aktuálne vydanie publikácie z roku 2022 je doplnené o poznámkový aparát, štúdie, spomienky pranetere Charlotty Pocheovej-Kotíkovej a doposiaľ nepublikovaný súbor fotografií. 

Kontakt pre bližšie informácie 

PhDr. Hana Zelinová
tel.: 043/ 24 56 111
e-mail: hana.zelinova@snm.sk 

Pozvánka (PDF, 2,2 MB)