Te prindžaras amen – spoznajme sa

15. 5. 2022, 10:00 - 16:00

Te prindžaras amen – spoznajme sa

V nedeľu 15. mája 2022 sa v martinskom Múzeu slovenskej dediny uskutoční 18. ročník festivalu rómskej hudby, tanca, remeselnej zručnosti a výtvarnej tvorivosti. Podujatie Te prindžaras amen – Spoznajme sa pripravuje Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum kultúry Rómov na Slovensku. 

V programe sa predstavia hudobné zoskupenia, súbory a interpreti, ktorí zanietene a na vysokej profesionálnej úrovni uchovávajú autentické hudobné a tanečné tradície svojich predkov. 

Počas nútenej dvojročnej prestávky z dôvodu pandémie COVID-19 umelci nezaháľali a využili čas na nácvik nových repertoárov a celých programových blokov. S tým súvisí aj inovácia scén a kostýmov. Počas podujatia sa budeme rozprávať a diskutovať práve aj o problematike kostýmov rómskych súborov, prezentujúcich tradičnú hudbu, piesne a tanec Rómov. 

V rámci programu si môžete vychutnať vystúpenie súboru Romano jilo (Rómske srdce) zo Zvolena, ktorého cieľom je nielen podporovať talent detí, ale aj podieľať sa na uchovávaní tradičnej kultúry Rómov a odovzdávať ju ďalším generáciám. Účinkovať v súbore môžu len deti a mládež, ktoré nezanedbávajú školskú dochádzku a dosahujú dobré školské výsledky. 

Ďalej vám svoje umenie predstaví súbor Romka z Detvy, ktorý patrí k najstabilnejším umeleckým zoskupeniam svojho druhu, pričom je pre jeho činnosť typická snaha o uchovávanie a autentickú prezentáciu tradičných rómskych tanečných, hudobných foriem a starých piesní. 

Do tretice vystúpi súbor Terňi voďi (Mladá duša) z Kežmarku, ktorý má hudobnú, spevácku, tanečnú i dramatickú zložku. 

Spomínané telesá prezentujú tradičné aspekty kultúry Rómov na Slovensku, inšpirujú sa však hudobným, piesňovým a tanečným folklórom Rómov aj z iných krajín sveta a uplatňujú tieto prvky vo svojich vystúpeniach. Diváci preto určite ocenia piesne a tance východoeurópskych Rómov, ktoré odprezentuje súbor Romano jilo. Súčasťou vystúpení Romani jilo a Terňi voďi budú aj krátke dramatické pásma. 

V poobedňajších hodinách vystúpi martinská kapela Gypsy MT band, prezentujúca súčasnú modernú produkciu. 

Súčasťou programu podujatia bude prezentácia prípravy a ukážka vybraných jedál, ktoré sa považujú v prostredí Rómov na Slovensku za tradičné. Nepôjde však o už pomerne známe goja, pretože v prostredí Rómov sa pripravovali a dodnes pripravujú aj iné tradičné jedlá. 

Študenti Súkromnej spojenej školy Biela voda z Kežmarku budú so svojimi pedagógmi prezentovať ukážky kováčskej výroby, výroby z dreva, drôtovanie a techniku šitej čipky. Pochvália sa aj ukážkami ďalších druhov remeselnej výroby, ktorým sa venujú, napríklad  keramikou. 

Celodenne bude sprístupnená expozícia Múzea kultúry Rómov na Slovensku s možnosťou účasti na odborných lektorovaných prehliadkach. V priestoroch múzea sa budú premietať aj vybrané dokumentárne filmy

Pre detských návštevníkov bude pripravený program v tvorivej dielni, v ktorej sa okrem iného budú môcť naučiť vyrábať tradičnými spôsobmi tzv. cigánske tkanice. 

O 13.30 h sa uskutočnia evanjelické a.v. služby Božie v kostole z Rudna. 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny programu. 

Plagát

Kontakt pre bližšie informácie

Mgr. Adriana Daneková
tel.: 0908 902 650, pokladňa: 043/24 58 116
e-mail: adriana.danekova@snm.sk