tvorivá dielňa: Bije buťi, nane marikľi | Bez práce nie sú koláče

tvorivá dielňa: Bije buťi, nane marikľi | Bez práce nie sú koláče

Rómovia sa v minulosti zaoberali rôznymi drobnými remeselnými prácami. Rómske ženy sa okrem iného venovali výrobe tzv. cigánskych tkaníc, ako aj iným ručným prácam. Najmä mužskou prácou zas bola kováčska výroba. Celé rodiny sa zúčastňovali napríklad na výrobe nepálených tehál. Návštevníci budú mať možnosť oboznámiť sa a vyskúšať si výrobu tkaníc alebo vybrané spôsoby ručného tkania. Na požiadanie je možné zabezpečiť aj ukážky kováčskej výroby a vyskúšať si niektoré najjednoduchšie postupy týkajúce sa tohto remesla. Vyrobiť si tiež môžeme zaujímavé výrobky z modelovacej hliny.typ programu tvorivá dielňa
maximálny počet účastníkov: 17
trvanie: 60 – 80 min.
odporúčaná veková skupina: 1. stupeň ZŠ


Zaujal Vás vzdelávací program a chceli by ste sa ho zúčastniť so svojou triedou?

Objednajte si návštevu:

Mgr. Adriana Daneková
kurátorka Múzea kultúry Rómov na Slovensku
tel. č.:  +421 43 438 32 94, mobil: +421 908 902 650
e-mail: adriana.danekova@snm.sk