Výtvarné tvorivé dielne

Výtvarné tvorivé dielne

Na Slovensku pôsobí viacero vynikajúcich rómskych neprofesionálnych aj profesionálnych výtvarníkov. Ich diela majú zastúpenie aj zbierkovom fonde Múzea kultúry Rómov na Slovensku. Na základe inšpirácie vybranými dielami výtvarníkov namaľujeme svoje vlastné. Alebo sa oboznámime aj s inými výtvarnými technikami. Povieme si tiež niečo o rómskych výtvarníkoch a ich tvorbe.

typ programu:  tvorivá dielňa
maximálny počet účastníkov:  17
trvanie:  60 – 80 min.
odporúčaná veková skupina: 1. – 2. stupeň ZŠ

Zaujal Vás vzdelávací program a chceli by ste sa ho zúčastniť so svojou triedou?

Objednajte si návštevu

Mgr. Adriana Daneková
kurátorka Múzea kultúry Rómov na Slovensku
tel. č.: +421 43 438 32 94, mobil: +421 908 902 650
e-mail: adriana.danekova@snm.sk