Kontakty

Sídlo múzea 

Jahodnícke háje, Martin  

Korešpondenčná adresa 

SNM – Múzeá v Martine 
Múzeum slovenskej dediny 
Malá hora 2
P. O. Box 155
036 80 Martin

Kontakty

Pokladňa
telefón: +421 43 24 58 116 

Kancelária

telefón: +421 43 24 58 111
e-mail:  msd@snm.sk
web:     www.snm.sk/msd
            www.skanzenmartin.sk

Objednávanie skupín

telefón: +421 43 24 58 116 (pokladňa múzea)

Mgr. Radovan Sýkora 

riaditeľ SNM v Martine

sídlo:     Malá hora 2
             P. O. BOX 155    
             036 80 Martin
e-mail:   radovan.sykora@snm.sk
telefón: +421 43 24 54 226, +421 43 24 54 220

PhDr. Mária Halmová 

zástupkyňa riaditeľa

sídlo: Malá hora 2
P. O. BOX 155
036 80 Martin
e-mail: maria.halmova@snm.sk
telefón: +421 43 24 54 231

Kontakty na zamestnancov múzea