Cesta ľanového semienka

od 22. 8. 2018, 09:00 do 7. 9. 2018, 17:00

Cesta ľanového semienka


Viete, akú dlhú cestu muselo prejsť ľanové semienko, aby sa z neho stala napríklad niť? V Múzeu slovenskej dediny Vás v priebehu augusta a septembra zoznámime s prácami, ktoré súvisia so spracovaním a využitím ľanu. 

Každú stredu, štvrtok a piatok v termíne od 22. 8. 2018 do 7. 9. 2018 vám naši demonštrátori postupne predvedú, ako sa ľan rosil, spracúval na trlici a šteti, ako sa priadla ľanová niť z kúdele či tkalo plátno na krosnách a hotové sa bielilo na slnku. 

Formou tvorivých dielní budú pripravené aj ukážky predtkáčskych techník, kde si môžete utkať koberček na stolových krosnách, vyskúšať si, aký výrobok vzniká na forme na zápästky, zhotoviť si tkanicu pomocou prstov, krosienok, špuľky či doštičky. 

Pripravené budú aj ukážky šitia ľanového textilu na šijacom stroji, ukážky paličkovania, vyšívania, ako aj ukážky tradičnej údržby bielizne a ukážky lisovania ľanového oleja. 

Bližšie informácie o aktuálnom programe podujatia Cesty ľanového semienka sa dozviete na našej stránke muzeummartin.snm.sk alebo www.skanzenmartin.sk. 

Podujatie je realizované v rámci cezhraničného projektu „Pri ceste na dedine" – v rytme práce dávnych priemyselných závodov a remeselných dielní č. PL-SK 01.01 00-120070/16-00 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu. 

Kontakt pre bližšie informácie: 
Ing. Jaroslava Ďurdíková 
tel.: 043/24 58 111, 0908 615 067 
jaroslava.durdikova@snm.sk

Plagát k podujatiu