Čo zažijete v Múzeu slovenskej dediny?

od 8. 8. 2021, 10:00 do 12. 12. 2021, 16:00

Čo zažijete v Múzeu slovenskej dediny?

Kalendárium podujatí XXXI. NÁRODOPISNÉHO ROKA 2021


8. august

Ľanová nedeľa
Spracovanie textilných surovín, ľudový odev a jeho miesto v tradičnej kultúre.

Kontakt: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/ 24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk
Zdenka Čerňanská, 043/ 24 58 112, zdenka.cernanska@snm.sk


22. august

Dožinky
Oslava zberu úrody, ukážky spracovania obilia vrátane ručného mlátenia a mletia, ukážky prípravy tradičných jedál z obilnín.

Kontakt: Ing. Martin Cirbus, 043/ 24 58 113, martin.cirbus@snm.sk


12. september

Človek a príroda
,,Človek pre prírodu, nielen príroda pre človeka." Poznávanie, ochrana a prezentácia krás živej a neživej prírody.

Kontakt: Mgr. Andrej Bendík, PhD., 043/ 24 55 111, andrej.bendik@snm.sk
Výroba a predaj: Zdenka Čerňanská, 043/ 24 58 112, zdenka.cernanska@snm.sk


ZRUŠENÉ

Michalský jarmok
Tradičné jarmočné stretnutie s ľudovoumeleckými výrobcami a remeselníkmi zo severozápadného Slovenska a iných regiónov.

Kontakt: Mgr. Tatiana Kadlecová, 043/ 24 58 112, tatiana.kadlecova@snm.sk


ZRUŠENÉ

Keď sa zima opýta
Ukážky tradičného spracovania a využitia poľnohospodárskych plodín pred zimným uskladnením, zemiaky v tradičnej a súčasnej kultúre, ukážky prípravy zemiakových jedál.

Kontakt: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/ 24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk
Ing. Martin Cirbus, 043/ 24 58 113, martin.cirbus@snm.sk


ZRUŠENÉ

Vianoce na dedine
Predvianočné a vianočné zvyky, obchôdzky koledníkov a Mikuláša s anjelom a čertom, výroba vianočných ozdôb, pečenie vianočných oblátok, zdobenie medovníkov.

Kontakt: Mgr. Katarína Očková, 043/ 24 58 114, katarina.ockova@snm.sk


Zmena programu vyhradená.
Realizácia podujatí bude závisieť od aktuálnej pandemickej situácie.