Dožinky

28. 8. 2022, 10:00 - 16:00

Dožinky

Oslávte s nami tohoročnú úrodu a pripomeňte si zvyky, ktoré v minulosti sprevádzali žatvu na dedine. Ukážky poľnohospodárskych prác a dožinkové slávnosti uvidíte v nedeľu 28. augusta 2022 v Múzeu slovenskej dediny počas podujatia Dožinky. 

V programe, ktorý sa bude konať od 10.00 do 16.00 h, vystúpia folklórne skupiny Lubená z Poluvsia, Bukovina z Kšinnej a Hradisko z Vrútok. Predstavia zvyky, ktoré boli v minulosti zaužívané pri žatve, poďakovaní sa za úrodu a dožinkovej  veselici. „Sečkársky tanec“ naučí návštevníkov v tanečnej škole folklórny súbor Turiec z Martina. 

Návštevníci okrem iného uvidia ukážky niektorých poľnohospodárskych prác spojených so zberom a spracovaním obilia, ako mlátenie obilia na mláťačke, jeho čistenie na rajtári a rezanie slamy na sečku kosovou rezačkou. Vyskúšať si budú môcť napríklad mletie obilia na žarnove alebo v stupe. 

O 13.30 h sa v drevenom kostole z Rudna uskutočnia ev. a. v. služby Božie. 

Súčasťou programu budú aj ukážky tradičnej ľudovej a umeleckej výroby a ukážky prípravy tradičnej stravy. 

Podujatie podporili pekáreň Dobrota a Turiec – Agro, s. r. o. z Turčianskeho Ďura. 

Kontakt pre bližšie informácie 

Ing. Martin Cirbus
tel: 043/ 24 58 113
e-mail: martin.cirbus@snm.sk