Gastrocesty tradičných kuchýň

22. 6. 2014, 10:00 - 16:00

Gastrocesty tradičných kuchýň

Srdečne Vás pozývame do Múzea slovenskej dediny.

Liptovské múzeum v Ružomberku v zriaďovacej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja projekt v rámci implementácie projektu Cesta tradičných kuchýň, Kód mikroprojektu : SK/FMP/09/029 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM. FOND MIKROPROJEKTOV.

Cezhraničným partnerom projektu je Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Domácimi partnermi sú dve múzeá v prírode - Múzeum oravskej dediny v Zuberci a Múzeum slovenskej dediny v Martine. Hlavným cieľom projektu je podpora regionálnych kultúrnych tradícií v oblasti prezentácie tradičných jedál a pokrmov podporujúcich rozvoj cestovného ruchu, posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti zachovania a rozvoja kultúrnych tradícií pre ďalšie generácie, ako aj prehlbovanie kontaktov obyvateľov v prihraničných regiónoch. Investičným výstupom projektu bolo vybudovanie dvoch drevených prístreškov, ktoré sú kópiou drevenej ľudovej architektúry s drevenou šindľovou strechou. V jednom je zabudovaná tradičná pec na prípravu pokrmov a jedál, v druhom otvorené ohnisko na prípravu pokrmov z mlieka v celkovej hodnote 23 577,90 €, ďalej dve lavice ,dva stoly kuchynské vybavenie a bačovský riad.

Uskutočnili sa celkom 4 gastrocesty tradičných kuchýň, v každom múzeu v prírode jedna, kde sa pripravovali špeciality podľa tradičných receptov z regiónov Beskýd, Oravy, Turca a Liptova, ktoré potom mohli ochutnať návštevníci.

 

Liptovské múzeum v Ružomberku
Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok

Vypracovala: Ing. Somorová