História a súčasnosť slovenského bábkového divadelníctva

História a súčasnosť slovenského bábkového divadelníctva


Expozícia divadelných bábok poskytuje návštevníkom obraz o histórii, vývoji a súčasnosti tohto umeleckého odboru. Tradičné kočovné bábkarstvo je prezentované marionetami významných bábkarských rodín – Stražanovcov a Dubských. Súčasťou zbierky je aj originálna mobilná kočovná scéna – maringotka, ktorá je inštalovaná na nádvorí kaštieľa. Prezentované je aj tradičné ľudové divadlo tretej vetvy rodiny Dubských z Košíc v podobe pôvodnej divadelnej scény s originálnymi maľovanými sufitami od akademického maliara Bošku z Prahy a súboru klasických drevených marionet od viacerých rezbárov (od druhej polovice 19. storočia). Originálne divadelné dekorácie významných českých umelcov (Štapfer, Christán, Engelmüller atď.) a marionety podľa návrhov M. Aleša od firmy Münzberg a Storch dopĺňajú ukážku rodinného a spolkového bábkového divadla v prvej polovici 20. storočia. Spolkové bábkové divadlá reprezentuje aj tvorba prof. M. Fikariho a bábky bábkarského súboru Radosť.

Ďalšiu skupinu exponátov tvoria artefakty z profesionálnych slovenských bábkových divadiel – Bábkového divadla Žilina, Bratislavského bábkového divadla, Starého divadla Karola Spišáka v Nitre, Bábkového divadla Košice a Bábkového divadla na Rázcestí Banská Bystrica. Každé divadlo ponúka prierez svojou tvorbou od obdobia vzniku po roku 1950 až po súčasnosť. Súčasťou expozície je aj prezentácia tvorby významných výtvarníkov pôsobiacich v týchto profesionálnych bábkových divadlách. Očarujúcou je aj baroková opera Orfeus (1994) súkromného divadla Teatro Neline z Budmeríc a scéna z inscenácie Rabbi Löw und Golem (divadlo O. Berstengela z Drážďan). Prekvapením pre návštevníkov je prezentácia luminiscenčného bábkové divadla, ktoré sa na Slovensku objavuje od roku 1960. Okrem bábkového divadla je v expozícií prezentovaný aj bábkový animovaný film zastúpený bábkami z rozprávok V. Pikalíka, filmu Nazdravíčko! a rozprávky Zlatá panna zo zlatého vajca. Televíznu tvorbu zastupujú aj známe postavy z detských televíznych relácií ako sú Drobček (MaTelKo), Kuko (Od Kuka do Kuka) a Raťafák Plachta (Slniečko). 
 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt