Čarodejnice zo štvorlístka

11. 7. 2020, 20:00 - 23:55

Čarodejnice zo štvorlístka


Viera v čarodejnice panuje naprieč celým svetom a celou históriou. Na hrade v Modrom Kameni sa 11. júla roku pána 2020 stretnú štyri čarodejnice.

Alžbeta Bátoriová, venujúc sa čiernej mágii a zabíjaniu dievčat, robila to isté, ako jej ďalšia príbuzná Anna Rosina Listhiusová. Obe vraj ovládali čiernu mágiu, zabíjali svojich poddaných a vyznali sa v miešaní rozmanitých jedov. Annu Rosinu Listhiusovú nazývajú tiež „slovenskou kráľovnou čarodejníc". Aj našej ďalšej postave Magdaléne Zaiovej dala história prívlastok čiernej vdovy. Naozaj všetci „jej piati muži", medzi nimi aj náš Žigmund Balaša, zomreli prirodzenou smrťou? V roku 1592 sa konala svadba Juraja Turzu a Alžbety Coborovej. Alžbeta bola veľmi inteligentnou ženou. Zaujímala sa o lekárstvo. Mala blízko k bylinám a veciam s tým súvisiacim. 

Stopy rozptýlené v rôznych knihách a povestiach naznačujú, že v dobe, v ktorej žili naše predstaviteľky, existovalo nejaké tajné okultné bratstvo. Zrejme zahŕňalo šľachticov, ktorí sa venovali čiernej mágii a zabíjali ľudí nielen z čistej krutosti, ale aj pre magické účely. Stopy naznačujú, že toto bratstvo zahŕňalo šľachticov na Slovensku, v Česku, Poľsku a v Rakúsku. 

Spoločnosť Fringia sa zaoberá komplexným pohľadom na život strednej a vyššej šľachty na našom území. Tento pohľad je podložený historickým výskumom, preto aj ich vystúpenia sú kvalitnou ukážkou reálneho života v renesancii.

Podujatie bude prebiehať počas noci, čo umocní umelecký zážitok.
Lístky bude možné zakúpiť aj v predpredaji na pokladni múzea.