Modrokamenská hudobná slávnosť 2016

23. 9. 2016, 16:00 - 20:00

Modrokamenská hudobná slávnosť 2016

Plagát k podujatiu

Na Hrade Modrý Kameň bude 23. septembra 2016 znieť komorná hudba v podaní slovenských a maďarských hudobníkov. Druhý ročník Modrokamenskej hudobnej slávnosti rozozvučí priestory charizmatickej Kaplnky na hradnom nádvorí. Počas piatkového podvečera zažijú návštevníci festivalu komornej hudby dva koncerty: o 16.00 koncert basbarytonistu Tomáša Šelca, špičkového vokálneho interpreta koncertnej literatúry a popredného slovenského organistu Marka Vrábla, o 18.00 koncert maďarských špecialistov na historicky poučenú interpretáciu starej hudby: László Borsódyho, ktorý hrá na unikátnom modeli barokovej trúbky a organistu Somu Dinyésa, na Slovensku známeho zo spolupráce so súborom Solamente naturali. Pre návštevníkov bude medzi koncertami pripravené malé občerstvenie.

Koncert organizuje občianske združenie ORGANYzácia a Slovenské národné múzeum - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň.

Vstupné: dospelí 2 €, žiaci, študenti, seniori a ZŤP 1 €.

Festival podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Hudobný fond.

 

Na podujatí Vám zahrajú:

Tomáš Šelc študoval najprv operný spev a zborové dirigovanie na Konzervatóriu v Bratislave (A. Michálková, D. Bill), neskôr spev na VŠMU u Prof. Petra Mikuláša. Od roku 2006 sa s úspechom zúčastňoval na speváckych súťažiach doma i v zahraničí  - v Berlíne, Mníchove, Prahe, Olomouci, Egeri, Kroměříři, Karlových Varoch, Trnave a vo Vrábloch, pričom sa pravidelne umiestňoval na troch najvyšších miestach. Absolvoval majstrovské kurzy zamerané na interpretáciu barokovej hudby pod vedením Petra Schreiera v nemeckom Lübecku. Napriek mladému veku patrí Tomáš Šelc k interpretom s veľmi bohatou najmä koncertnou činnosťou – venuje sa duchovnej, piesňovej tvorbe ale obsadzovaný je aj do operných rolí.

Predstavil sa na medzinárodných festivaloch v Bratislave (Konvergencie, Bratislavské hudobné slávnosti, Bratislavský organový festival), Žiline (Stredoeurópsky festival koncertného umenia),  Brne (Veľkonočný festival duchovnej hudby), Prahe (Pražské jaro, Festival Jarmily Novotnej), Bayreuthe, Hannoveri (NDR), Johannesburgu (Johannesbourg International Mozart Festival), Varšave (Veľkonočný festival Ludwiga van Beethovena)… Spoluúčinkoval na svetových premiérach diel Jorgea Bossa a Vladimíra Godára. V roku 2012 vydal v Pavian Records svoje profilové CD s piesňovou tvorbou Alexandra Albrechta – „Biographie“, o rok neskôr vo vydavateľstve Music Forum druhé CD so slovenskou duchovnou tvorbou pod názvom Ave Maria et alia opera musica sacra.  Toto CD bolo nominované na Album roka za rok 2013 v kategórii Klasická hudba v súťaži Radio_Head Awards. V roku 2015 spoluúčinkoval na nahrávke CD nosiča Talianske árie od Jana Dismasa Zelenku, ktoré bolo vydané vo vydavateľstve Accent. Ako sólista spolupracoval so Singapore Symphony Orchestra, Johannesbourg Mozart Festival Orchestra, Kanazawa Symphony Orchestra, Barockorchester Elbipolis Hamburg, Bamberger Symphoniker, Schleswig Holstein Orchester, Savaria Barok Orchester, Dohnányi Orchestra Budafok, Orchestre National des Pays de la Loire, Filharmóniou Zlín,  Filharmóniou Brno, Filharmóniou Hradec Králové, Českými komornými sólistami, Orchestrom Slovenskej filharmónie, SKO Bohdana Warchala, Musica Florea, Solamente naturali, Coure Barocco a ďalšími.      

Marek Vrábel patrí k najvýznamnejším predstaviteľom slovenského organového umenia. Je absolventom košického Konzervatória, kde v rokoch  1987-1993 paralelne vyštudoval dva hlavné odbory - hru na organe u Emílie Dzemjanovej a hru na klavíri u Petra Kaščáka. Na VŠMU v Bratislave absolvoval roku 1998 hru na organe u Jána Vladimíra Michalka. V rámci zahraničných majstrovských interpretačných kurzov si svoje vzdelanie ďalej rozširoval  u Jeana Guillou, Susan Landale a Reitze Smitsa. V doktorandskom štúdiu na VŠMU ho viedol Ivan Sokol a Ján Vladimír Michalko. Je držiteľom niekoľkých národných i medzinárodných cien a diplomov z rôznych prehliadok a súťaží. Posledným ocenením bola Cena Sebastian od Ars ante portas za mimoriadny prínos k odkazu diela Johanna Sebastiana Bacha. Ako sólista vystúpil so Štátnou filharmóniou Košice pod taktovkou Bystríka Režuchu, Petra Macuru a Mariána Vacha, so Štátnym komorným orchestrom v Žiline s Dušanom Stankovským, so Slovenskou filharmóniou pod vedením Ondreja Lenárda, Vladimíra Válka, Petra Feranca, Emmanuela Villauma a Petra Altrichtera. Na Slovensku a v zahraničí úspešne  uskutočnil  vyše 140 recitálov a na svojom konte má doteraz 55 zahraničných koncertných ciest v 15 európskych štátoch na rôznych prestížnych organových festivaloch a prehliadkach:  Bern, Brašov, Budapešť, Bukurešť, Frankfurt nad Mohanom, Helsinki, Katowice, Kišiňov, Krakov, Lahti, Ľubľana, Ľublin, Mníchov, Praha, Sibiň, Štokholm, Tampere, Viedeň... Je vyhľadávaným komorným hráčom a spolupracuje s mnohými slovenskými aj zahraničnými umelcami. Nahral 8 CD, okrem iného pre Gratex International vlastné organové skladby a improvizácie, pre Diskant kompletné sólové organové dielo Štefana Németha-Šamorínskeho. Venuje sa aj v hudobnej publicistike. Pravidelne premiérovo uvádza diela súčasných slovenských skladateľov,  napr. Ľuboša Bernátha, Petra  Breinera, Ivana Hrušovského, Víťazoslava Kubičku, Milana Nováka, Marka Piačeka a ďalších. Nahráva  pre RTVS, ČT, vydavateľstvo MSP Records, Inedita Austria, Diskant a ď. Je umeleckým riaditeľom Bratislavského organového festivalu, členom predstavenstva Spolku koncertných umelcov na Slovensku, Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS a členom poradného zboru Národného osvetového centra. Na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave vyučuje organovú hru od roku 1997, od roku 2000 je tu vedúcim odboru Cirkevnej a organovej hudby. Externe pôsobí aj na VŠMU v Bratislave. Zasadá v porotách medzinárodných organových súťaží. Jeho študenti získali viacero zahraničných ocenení.

 

Lázsló Borsódy študoval hru na trúbke na Bartókovom konzervatóriu a Lisztovej akadémii v Budapešti. Na základe štipendia Sorosovej nadácie absolvoval roku 1988 študijný pobyt na Konzervatóriu v Haagu pod vedením Susan Williamsovej, Sigiswalda Kuijkena a Fransa Brüggena. Posledné roky sa špecializuje na interpretáciu starej hudby. Od r. 1989 je členom talianskeho súboru Pro Arte Serenissima Chamber Orchestra, s ktorým účinkoval po celej Európe a v Izraeli. Od r. 1990 spolupracuje s renomovanými súbormi starej hudby ako Capella Savaria, Concerto Armonico, Orfeo ale aj s Budapeštianskym festivalovým orchestrom. V Hungarotone mu vyšlo profilové CD s Telemannovými sonátami a dve CD so súborom Sonatores Pannoniae, ktorý založil a vedie od r. 1991. Spoluúčinkoval na CD prominentného amerického trubkára Edwarda H. Tarra Trumpets for the Emperor. Viedol majstrovské kurzy hry na barokovej trúbke v Argentíne (Buenos Aires), Brazílii (Campos de Jordao), Južnej Kórei (Jeju) a v Českej republike (Valtice, Holešov). Roku 2013 bol sólistom v predvedení Händelovej Hudby k ohňostroju pod vedením Jordiho Savalla na festivale Styriarte v Grazi.

 

Soma Dinyés študoval organ na budapeštianskom Konzervatóriu Bélu Bartóka a zborové dirigovanie na Lisztovej akadémii, kde roku 2012 obhájil aj doktorát z hudobnej teórie.  Historicky poučená interpretácia hudby starších štýlových období bola od začiatku v centre jeho profesionálneho záujmu. Roku 1992 založil zbor a súbor starej hudby Ars Longa.  Slovenskému publiku je dobre známy ako člen súboru Solamente naturali, s ktorým účinkoval v mnohých európskych krajinách a v Latinskej Amerike. Ako organista a čembalista spolupracuje s poprednými maďarskými telesami – so súborom Aura Musicale, s Budapeštianskym festivalovým orchestrom, Komorným orchestrom Franza Liszta  a s ansámblom Musica Profana.